Muziek in de gemeente

 

Image 3

Muziek en zang is beslist een schepping van God en in de hemel wordt ook gezongen en men speelt er ook muziek. Het is echter duidelijk dat satan de muziek gestolen heeft en deze onrechtmatige gebruikt.

Meer»

Spreken in tongen

 

Image 1

Op de Pinksterdag 2000 jaar geleden, waren er in Jeruzalem 120 mensen samengekomen, die wachtte op de belofte van de heilige Geest. Dan gebeurde het,… ze begonnen in een andere taal te spreken.

meer»

Vasten, is dat nog nodig?

 

Image 3

Vlak voor Pasen, horen we nog wel eens wat over vasten. Men wil zich dan concentreren op het lijden van Jezus. Nu is het een grote zegen als we tijd willen nemen voor gebed en vasten.

Meer»

Christelijk feestdagen

 

Image 1

De christelijke feestdagen spreken veel mensen steeds minder aan. Met het teruglopen van het kerk bezoek, zijn ook deze feesten op de achtergrond geraakt. Maar, moeten we deze feesten wel vieren?

Meer»

Spreekt God nog vandaag?

 

Image 3

Er zijn christenen die zeggen, 'ze horen nooit iets van God en dus weten ze bijna zeker dat God al honderden jaren zwijgt'. Feitelijk is het vreselijk als je er zo over denkt. De werkelijkheid is anders.

meer»

Zelfheiliging werkt niet

 

Image 3

Zelfheiliging is een weg vol frustraties, omdat we steeds weer mislukken. Zelfheiliging betekent dat we steeds de wet voor ons zelf hanteren in plaats van dat we rekenen op de genade van God.

Meer»

Het huwelijksverbond

 

Image 1

Het huwelijk is Gods antwoord op het verlangen van de mens: 'een verbintenis voor het leven met een ander'. God heeft het bedoeld dat een man en een vrouw worden samengevoegd tot een eenheid.

meer»

Kwaadspreken, kan dat?

 

Image 2

Kwaadspreken is niet onschuldig, het is een zonde. Christenen kunnen soms harde kritiek hebben op medegelovigen. Het kan tot gevolg hebben dat mensen voor lange tijd beschadigt raken.

meer»

Depressie, er is uitkomst

 

Image 3

Ken je dat gevoel, dat jou leven geen zin meer heeft? Dit is een leugen van satan. Er is echt een God die je lief heeft. Hij zegt in de Bijbel: "Vrees niet, want Ik ben met jou; zie niet angstig rond, want Ik ben jou God."

meer»