Adviezen vanuit de Bijbel

Kerstfeest Pasen en Pinksteren

Moeten we daar nog iets mee? - De christelijke feestdagen spreken veel mensen in ons land steeds minder aan. Met het teruglopen van het kerk bezoek, de z.g. ontkerkelijking, is ook de betekenis van deze feesten op de achtergrond geraakt. Maar om eerlijk te zijn, feitelijk hebben we natuurlijk niet echt een Bijbelse opdracht om de Christelijke feestdagen, zoals we die kennen, te vieren. Nog dubieuzer is het als we het hebben over de data die we daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld, het is zeer onwaarschijnlijk dat Jezus op 25 December (eerste kerstdag), geboren zou zijn. Niet dat het voor God echt veel uit zou maken, evenmin zal God ons verbieden om deze christelijke feesten te vieren, op welke datum dan ook. De Heer heeft er zeker geen probleem mee als we plezier hebben op zulke dagen en het gezellig maken. Sommige mensen hebben in dat opzicht een heel verkeerde idee van God, men denkt alleen aan regels en wetten en aan een God die niets anders doet dan Zijn kinderen te controleren. Maar vergeet nooit dat Hij onze Vader in de hemel is die van ons houdt, zou Hij ons dan geen plezier gunnen? Sterker nog, ik ben er zeker van, dat als wij plezier hebben, dan heeft God ook plezier.

Maar... hoe denkt God over de kerstboom?
Sommige christenen geloven pertinent dat een kerstboom een occulte afgod is en dat het zelfs een zonde is om een kerstboom te hebben. En ja, als men voor zo'n boom knielt en het beschouwt als een afgod, is het zeker niet goed. Maar aan de andere kant moeten we ons ook weer geen dingen laten aanpraten. Zo'n kerstboom is zeker niet bedoeld om voor te knielen of te aanbidden, maar het is alleen maar bedoeld om wat sfeer te brengen in huis. En als men het daar nu maar voor gebruikt, dan is er echt niets aan de hand. Hier volgen nog enkele voorbeelden, hoe men zich gemakkelijk dingen kan laten aanpraten.

- Occultisten branden kaarsen om boze geesten aan te trekken. Mag je daarom als christen geen kaarsen branden? Natuurlijk wel, als het gebruikt wordt voor de sfeer, is er niets aan de hand.
- Satanisten maken met messen inkervingen in hun lichaam of dat van anderen. Mag men daarom als christen geen mes gebruiken om b.v. groenten mee te snijden? Natuurlijk wel.
- Sommige mensen doen allerlei occulte spelletjes met bomen, niet te geloven, maar toch gebeurt het. Mogen christenen daarom geen boom in huis plaatsen? Natuurlijk wel, als het maar voor de gezelligheid is en men er bijvoorbeeld niet mee gaat praten of voor gaat bidden.

Vergeet niet, de boodschap van het evangelie is dat God ons een volmaakte vrijheid heeft geschonken, in Jezus Christus. Sommige christenen leven echter nog steeds onder een wettisch denken, van strakke regels en veroordeling. Dit is een 'religie' die het zoekt in uiterlijkheden, terwijl God juist naar ons hart kijkt. Deze vorm van religie zorgt ervoor dat christenen zich op een verkeerde manier onderscheiden van de wereld. Sommige christenen hebben zelfs het idee, dat het een zonde is om een biertje of glaasje wijn te drinken. Er zijn ook christenen die zich onderscheiden van de wereld door te denken dat vrouwen altijd lange rokken met hoge kragen moeten dragen etc.. Het zijn vrome demonen die mensen de gekste dingen wijs maken en die er voor zorgen dat christenen op een verkeerde manier van de wereld afgescheiden worden, waardoor we Gods liefde minder effectief kunnen doorgeven. Een glaasje bier, een spijkerbroek, een kerstboom of een paasei, hebben niets te maken met zonde of onreinheid. De zaken waarin God wil dat we 'geheel anders' zijn dan de wereld, hebben altijd betrekking op ons hart en ons gedrag naar elkaar toe. Kwaadspreken, liegen, overspel, stelen, mensen tegen elkaar opzetten, ruzies, hoogmoed, ijdelheid, zelfzucht en jaloezie etc..

Zijn christelijke feesten verplicht?
Dat zijn de zonden waarvan God wil dat we ons ervan bekeren. Daarom zei Jezus Christus: "Niet wat de mond binnengaat, maakt iemand onrein, maar wat de mond uitkomt, maakt iemand onrein. Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse verklaringen en lasterpraat. Dat is het wat iemand onrein maakt." (Mattheus 15:11, 19) Nee, God geeft u de vrijheid om daar zelf een keus in te maken.
Het enige christelijke feest waar de Jezus ons wel toe aanspoort in het Nieuwe Testament, is de viering van het heilige Avondmaal, verder geen enkel ander feest. In 1 Korinthe 11 : 24-26 zegt Paulus dat hij dit zelf van de Heer geopenbaard heeft gekregen: "Jezus heeft gezegd: Zo vaak als jullie deze maaltijd gebruiken doe het tot Mijn gedachtenis", en "Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt" en in 1 Korinthe 5: 7-8. 'Want ook ons Paaslam is geslacht; zo dan laat ons feest vieren'. We moeten tijdens zo'n maaltijd dus 'gedenken', 'verkondigen' en tegelijk 'feest vieren' vanwege onze bevrijding van de macht van satan, die ons naar de hel wilde brengen. Maar nu zijn we vrij en op weg naar de hemel.

Daarom, als we het over de christelijke feesten hebben, dan benadert de betekenis van Goede Vrijdag en de lijdenstijd daarvoor, het meest de opdracht van Jezus ten aanzien van het heilig Avondmaal. Maar, helaas zijn er juist dan steeds minder christenen die rekening houden met zo'n dag als Goede Vrijdag, het is in ieder geval beslist een minderheid die nog altijd vasthoudt aan deze goede gewoonte. Vandaag zien we ook dat de winkels gewoon open blijven op zo'n dag en bedrijven gaan gewoon door.

Het was de bedoeling om met Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus aan het kruis extra te gedenken en natuurlijk kan men in principe elke dag van het jaar Jezus lijden gedenken. Nergens kunnen we in de Bijbel ook lezen dat we verplicht zijn het op een bepaalde datum te doen. Maar toch is het wel goed om zo'n moment in het jaar te hebben, waarop we extra stil staan bij het lijden en sterven van Jezus. Alleen op die manier kunnen we namelijk voorkomen dat we er te gemakkelijk over gaan denken en het langzaam steeds meer vergeten wordt, wat een enorme prijs Jezus betaalde voor onze redding. We hebben het nu eenmaal allemaal druk en dan raakt zo iets gemakkelijk op de achtergrond.

Daarbij komt dat we ook nog een soort voorkeur hebben. We houden ons liever bezig met bijvoorbeeld de Paas geschiedenis, waar Jezus opstanding herdacht wordt of b.v. kerstfeest, waarbij het meestal gezellig is. Het lijden van Jezus hoort er ook wel bij, maar tegelijkertijd past het er minder in. Toch is het goed om enkele dagen voor Pasen, dus in de lijdenstijd, de geschiedenis van Jezus lijdensweg weer eens te herdenken, feitelijk is dat de enige goede manier om 'echt' Pasen te vieren.

Het gedenken van Jezus lijden.
Bijvoorbeeld: God gaf in Exodus 12 de opdracht aan Israël om hun verlossing uit de slavernij in Egypte, jaarlijks te blijven gedenken. Daarnaast lezen we ook (Jozua 3) dat Israël later gedenkstenen moest plaatsen in de Jordaan, op de plaats waar ze het beloofde land waren binnen getrokken. Waarom was dat nodig? Wel God wilde niet dat ze het zouden vergeten. God wil niet dat wij zullen vergeten dat Jezus geleden heeft en gestorven om ons te redden van het oordeel.

Gelukkig zijn er wereldwijd nog steeds miljoenen christenen die op deze dagen gedenken dat Jezus naar de wereld kwam om ons te verlossen van onze zonden. Daar, aan dat kruis, droeg Hij onze zonden. Onze zonden brachten scheiding tussen God en mensen. Maar doordat Jezus onze zonden droeg kunnen we nu weer met God in contact komen, de kloof is overbrugt. Dit feit is zo uniek, zo bijzonder, dat het de moeite waard is om het te vieren. Het is toch nuttig om de lijdensweg van Jezus naar het kruis regelmatig te overdenken en straks voor Pasen even tijd te nemen om Jezus overwinning over de dood te vieren.

De gebeurtenissen rondom Jezus lijden kunnen we in de Evangeliën lezen (Matteüs 27:1-61; Marcus 15:1-47; Lucas 22:66-23:56; Johannes 18:28-19:42).

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.