Overzicht onderwerpen

 • Het leven van Ruth

  God kan uit iets negatiefs toch iets positiefs maken. Er zijn twee Bijbelboeken in de Bijbel die de naam van een vrouw dragen, d.w.z. het boek Esther en het boek Ruth. Zij beiden tonen aan dat God vrouwen gebruiken willen als een schakel in Zijn plan. Esther als koningin mocht een schakel zijn waardoor het Joodse volk van de totale uitroeiing behoed werd. Dat gebeurde vele honderden jaren voor de holocaust. Esther was een Jodin, maar Ruth daarin tegen was een Moabitische vrouw, een heidense dus in de ogen van de Jood. Maar God gebruikte ook Ruth.

  Lees meer
 • Het leven van Jozef

  Jozef is geboren uit Rachel en Jacob. Het verhaal vertelt dat Rachel onvruchtbaar leek en zij was de tweede vrouw van Jacob, waar hij het meest van hield. God had Lea, z´n eerste vrouw, zonen geschonken maar niet Rachel en onvruchtbaarheid gold in die tijd als een straf van God. Het feit dat juist Rachel onvruchtbaar bleef moet voor Jacob een groot probleem geweest zijn en het is aan te nemen dat hij vele keren voor zijn Rachel gebeden heeft. De naam Jozef betekent vermoedelijk "wegnemen", dit omdat zijn moeder eerst kinderloos was.

  Lees meer
 • Het Bijbelboek Hooglied

  Het Bijbelboek Hooglied is wel het mooiste boek van het oude testament genoemd. Als we het lezen met heilige eerbied en met een verlangen om de echte betekenis te leren kennen, dan zullen we iets van de diepte van Gods liefde leren kennen hierin. Wat we in de eerste plaats nodig hebben is een rein en onbevooroordeeld hart, om de diepe zin van dit boek te begrijpen. De Bijbel zegt ook zo mooi "de reinen van Hart zullen God zien" (Matth.5:8). Je kunt God ook zien, ik bedoel iets van Zijn karakter, in de Bijbel.

  Lees meer
 • De 70ste jaarweek - Gods klok

  Voor Israël zijn er 7 jaarweken (iedere jaarweek is 7 jaar = 49 jaren) bepaald, vanaf het moment waarop Daniël de profetie ontving tot het herstel van de toenmalige Joodse tempel. Daarna zullen er nog 62 jaarweken volgen (=434 jaren) tot de komst van Jezus, Zijn geboorte, sterven aan het kruis en hemelvaart. Daarna stelt God een intermezzo in (pauze) d.i. een speciale periode tussen de 69ste jaarweek en de laatste, d.i. de 70ste jaarweek. Het doel van deze periode is, om de heidenen te roepen tot bekering.

  Lees meer
 • Over de Openbaring

  Het is heel belangrijk om in te zien dat deze profetie een rechtstreekse openbaring is van de Here Jezus Christus zelf. Dat blijkt duidelijk uit het boek Openbaring, dat zich parallel aansluit bij de profetische boeken van het Oude Testament. Daarin vindt het boek ook een bevestiging van de juistheid van de profetisch voorzeggingen. Volgens oude geschriften werd de 'Openbaring' door Johannes geschreven tegen het einde van de regering van de Romeinse keizer Domitianus ongeveer in het jaar 95 na Chr.

  Lees meer
 • Over het Bijbelboek Daniël

  In Daniël 2, wordt het verhaal verteld van de droom die Koning Nebukadnezar van Babel had en die niemand van zijn eigen wijzen mannen, waarzeggers, bezweerders, tovenaars en magiërs konden uitleggen. Het was feitelijk onmogelijk voor de raadgevers van de Koning, want Nebukadnezar wou hen niet vertellen 'waar' de droom over ging. Hij bedacht waarschijnlijk, dat als zij werkelijk bovennatuurlijke machten zouden bezitten, dan wisten ze zelf wel wat hij gedroomd had.

  Lees meer
 • Geestelijke betekenis van de Tabernakel

  De eigenlijke Tabernakel is een 'tent', die stond op een terrein dat omheind was door een 'muur' van palen en doeken. De voorwerpen op het terrein zelf waren dus onzichtbaar voor de mensen die buiten de omheining waren. Om binnen te komen moest men door de Poort en dan kwam men – eerst– op het terrein dat 'voorhof' heet. De 'voorhof' is het beeld van een christen die weliswaar voor Jezus heeft gekozen, maar die nog maar aan het begin staat van het geloofsleven.

  Lees meer

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd antwoord.