Online Bijbelstudie voor u


geestelijke betekenis van de Tabernakel

Inleiding
De eigenlijke Tabernakel is een 'tent', die stond op een terrein dat omheind was door een 'muur' van palen en doeken. De voorwerpen op het terrein zelf waren dus onzichtbaar voor de mensen die buiten de omheining waren. Om binnen te komen moest men door de Poort en dan kwam men – eerst– op het terrein dat 'voorhof' heet. De 'voorhof' is het beeld van een christen die weliswaar voor Jezus heeft gekozen, maar die nog maar aan het begin staat van het geloofsleven. Als we geestelijk willen groeien moeten we verder, via alle 9 voorwerpen. Vandaar hieronder een korte uitleg van de diep-geestelijke betekenis van deze 9 voorwerpen.

Voorwerp 1 – De POORT, de ingang tot de Voorhof van de Tabernakel.
Tabernakel De Poort is de ENIGE ingang tot het terrein waarop de Tabernakel staat. Zo spreekt de Bijbel ook van Jezus als de ENIGE Poort, Die toegang geeft tot het Koninkrijk van God. Deze Poort is dus een beeld van Jezus Christus. Maar de Poort laat ook de noodzaak zien van onze bekering, namelijk: het verlaten van de wereld – die buiten de omheining van de voorhof ligt.

Voorwerp 2 – Het BRANDOFFERALTAAR, in de Voorhof van de Tabernakel.Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27) Het Brandofferaltaar beeldt het offer van Jezus op Golgotha uit– als het Lam van God, voor ons geslacht – Hij heeft de macht van satan heeft overwonnen. Het Brandofferaltaar beeldt de plaats uit we tot God mogen komen, om onze zonden te belijden, waardoor we verzoening met God vinden.

Voorwerp 3 – Het (koperen) WASVAT, in de Voorhof van de Tabernakel.Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27 Het Wasvat spreekt ons – in geestelijke zin – van onze begrafenis door de doop (nl. door de onderdompeling in water), in naam van de Here Jezus Christus. De waterdoop is een symbool van het sterven aan onze eigen zondige natuur en het daarna opstaan in een nieuw leven met Christus. Hierdoor zullen we behouden zijn en Gods oordeel over onze zonden mogen ontvluchten.

Voorwerp 4 – De DEUR, de ingang tot het Heiligdom.Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27 De Deur staat voor onze ervaring met de Geest van Jezus Christus in:
1. De wedergeboorte uit God.
2. De doop in de Geest van God en in Zijn vuur.


In het Heiligdom, wacht ons de Kandelaar, Tafel met Toonbroden en Reukofferaltaar.
Voorwerp 5 – De TAFEL met TOONBRODEN.Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27
De (gouden) Tafel met Toonbroden spreekt ons van gemeenschap met Gods Woord en van onze deelname aan het nieuwe leven in Christus, de Zoon van God. Hierdoor zal de vrucht van de Geest zich in ons ontwikkelen.

Voorwerp 6 – Het REUKOFFERALTAAR.Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27
De geestelijke betekenis van het Reukofferaltaar (of: Wierookaltaar) is: het voortdurend gebed voor ons, het voortdurend gebed door ons (zoals: voorbede en aanbidding). Het Reukofferaltaar staat dus vooral voor de gebedszalving: ons gebed tot en onze aanbidding van onze Vader-God.

Voorwerp 7 – De (gouden) KANDELAAR.Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27
De (gouden) Kandelaar spreekt van licht (en dus inzicht) van de Heilige Geest. Hier hebben wij te maken met het getuigenis van de Heilige Geest door ons heen en de aangording met Godelijke kracht. De Kandelaar staat ook voor de geestelijke gaven van de Geest van God, die Hij ons wil geven.

Voorwerp 8 – VOORHANGSEL: Het gordijn dat scheiding maakte. Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27
Scheiding tussen "het Heilige" en "het Heilige der Heiligen" van de Tabernakel.
Het betekent: de kruisiging voor ons (Jezus), alsook: de kruisiging in ons. Het staat voor onberispelijkheid alsook voor heiligheid. Binnen dit Voorhangsel zijn, wil dan zeggen, opgenomen-zijn in heerlijkheid, dit wijst heen naar het "altijd met de Here zijn" (binnen het eeuwige Voorhangsel).

Voorwerp 9 – De (gouden) ARK van het Verbond. .Tabernakel (Lees Exodus 25, 26 en 27
Deze stond in "het Heilige der Heiligen"(de 2de ruimte) van de Tabernakel.
De Ark van het Verbond (of: de Verbondskist) staat voor gemeenschap met de almachtige God en ook voor onze deelname aan 'de Bruiloft van het Lam van God'. De Verbondskist spreekt van Gods troon voor ons en van Zijn gemeenschap in ons.

Alle andere voorwerpen. Er zijn nog heel veel andere voorwerpen. Van de kleinste voorwerpen – zoals haakjes om de gordijnen aan op te hangen en pinnen om de tentdoeken mee vast te zetten – tot aan houten palen voor de omheining en als geraamte voor de eigenlijke Tabernakel; dekkleden voor de Tabernakel (of: tent) en nog veel meer voorwerpen. En al deze voorwerpen wijzen op de één of ander manier naar Christus, maar… hebben ook ons, voor ons eigen geestelijk leven, veel te vertellen. We zullen God en Zijn Bijbel beter (leren) verstaan als we deze geestelijke basisprincipes tot ons nemen.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd antwoord.

overzicht