Overzicht onderwerpen

  • De 70ste jaarweek - Gods klok

    Voor Israël zijn er 7 jaarweken (iedere jaarweek is 7 jaar = 49 jaren) bepaald, vanaf het moment waarop Daniël de profetie ontving tot het herstel van de toenmalige Joodse tempel. Daarna zullen er nog 62 jaarweken volgen (=434 jaren) tot de komst van Jezus, Zijn geboorte, sterven aan het kruis en hemelvaart. Daarna stelt God een intermezzo in (pauze) d.i. een speciale periode tussen de 69ste jaarweek en de laatste, d.i. de 70ste jaarweek. Het doel van deze periode is, om de heidenen te roepen tot bekering.

    Lees meer
  • Over het Bijbelboek Daniël

    In Daniël 2, wordt het verhaal verteld van de droom die Koning Nebukadnezar van Babel had en die niemand van zijn eigen wijzen mannen, waarzeggers, bezweerders, tovenaars en magiërs konden uitleggen. Het was feitelijk onmogelijk voor de raadgevers van de Koning, want Nebukadnezar wou hen niet vertellen 'waar' de droom over ging. Hij bedacht waarschijnlijk, dat als zij werkelijk bovennatuurlijke machten zouden bezitten, dan wisten ze zelf wel wat hij gedroomd had.

    Lees meer

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd antwoord.