Adviezen vanuit de Bijbel

Seksuele reinheid, kan dat nog in deze tijd?


Zonder de kracht van het Woord van God en een ernstig gebedscontact met de Heer Jezus, is het onmogelijk om seksueel rein te blijven, vooral in onze gedachten. Gewoon in het leven van iedere dag worden we tegenwoordig op verschillende manieren seksueel geprikkeld. We hebben daarom voortdurend de reinigende kracht van de Heilige Geest en het Woord van God nodig, anders worden we vroeg of laat toch besmet. Feitelijk moeten we het zo zien, het is een geestelijk virus wat komt uit het rijk van satan en het enige wat helpt is het vaccin van de Heilige Geest.

Bijna dagelijks zien we niets verhullende reclames over lingerie. Veel mensen vinden al heel gewoon dat in zo'n reclame bijvoorbeeld een half ontklede verleidelijke vrouw aanlokkelijk naar ons kijkt. Maar ook in reclames voor auto's, parfum etc … wordt ons een verleidelijke vrouw getoond, want dat trekt de aandacht en dat wil men nu eenmaal met reclame.

Wanneer we de televisie aanzetten worden we helemaal geconfronteerd met seks, in alle vormen, openlijk en zonder enige ingetogenheid. Men zegt, het moet taboe doorbrekend zijn, want dat past in deze tijd. Verschillende soapseries tonen ons het liefdesleven van de hoofdpersonages. We zijn getuige van hun seksuele fantasieën, begeerten en van hun overspel. Wanneer men er lang genoeg naar heeft gekeken, lijkt het allemaal normaal te zijn geworden. Mensen zijn zelfs veel gevoeliger voor wat ze zien, dan men in praktijk van alle dag zou durven erkennen. Men ziet dagelijks in TV soaps, hoe men gemakkelijk gaat scheiden en langzaam krijgt dat invloed op de kijker. De algemene opvatting in de wereld om ons heen is nu, wanneer je geen gevoelens meer hebt voor je partner, ga je toch gewoon een relatie aan met iemand anders? Dat moet kunnen.

Ook de computer heeft een grote invloed op mensen. Startpagina's van sociaal media's hebben meestal ook een onderdeel erotiek, waar je op kan klikken om sensuele beelden te zien. En of we het nu willen of niet, maar ook wanneer we de krant willen lezen worden we geconfronteerd met halfnaakte vrouwen en mannen. Of gewoon maar de brievenbus legen is al voldoende, om geconfronteerd te worden met een reclame voor de nieuwe erotische catalogus. Alle waarden en normen rondom seksualiteit vervagen. Samenwonen, homoseksualiteit, partnerruil, het is allemaal normaal aan het worden. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we nu als christen rein blijven in deze totaal ontaarde wereld?

Wij moeten ons denken rein bewaren
Het probleem rondom seksuele reinheid begint niet in de eerste plaats in wat we doen, maar in ons denken. De vraag is actueel: waardoor laten we ons denken het meest beïnvloeden, waar kijken we regelmatig naar, welke gedachten en fantasieën laten we bewust toe? Natuurlijk het valt ons aan, we leven nu eenmaal in deze wereld en we komen onreine beelden iedere dag tegen. De vraag is alleen, hoe gaan we er mee om?

Net zoals bij boosheid roept Jezus ons op om ons denken, ons hart in de eerste plaats rein te bewaren. Wanneer we haat en boosheid koesteren is het maar een kleine stap om in toorn te ontbranden. Wanneer we gedachten en fantasieën over een andere man of vrouw regelmatig toelaten, wordt de stap naar de zonde van overspel kleiner. Jezus roept ons daarom op om onze gedachten rein te bewaren.

Filippenzen 4:8 leert ons: "bedenk al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat."
Jacobus leert ons dat de verzoeking, ook de seksuele verzoeking, voort komt uit de zuiging en de verlokking van onze eigen begeerten (Jac.1:14).

Verzoeking begint in ons denken
De oudtestamentische wet leert dat het verkeerd is seksuele omgang te hebben met een ander dan de eigen man of vrouw (Ex. 20:14). Maar Jezus leert ons dat het verlangen, de gedachte alleen al, naar seks met een andere man of vrouw al verkeerd en dus zondig is (Mattheus 5:27-28). Jezus benadrukt dat, als de daad verkeerd is ook de gedachten aan die daad verkeerd zijn, want ook hiervoor geldt, voorkomen is beter dan genezen. Wanneer je je man of vrouw dus lichamelijk wel trouw bent, maar geestelijk niet trouw bent, breek je feitelijk al het vertrouwen af dat zo essentieel is voor een hecht huwelijk.

Inderdaad, Jezus gaat veel verder dan veel mensen vandaag. Hij zegt dat vreemd gaan vaak al begint met onze ogen. De manier waarop iemand naar een andere man of vrouw kijkt kan al het begin van overspel zijn. Vooral wanneer men in gedachten toegeeft aan fantasieën over een relatie met die andere man of vrouw. Het is dus veel minder onschuldig als het lijkt.
Dus mannen die maar steeds begerig kijken naar andere vrouwen zijn niet ongevaarlijk bezig, ook al lijkt het anders. Iemand heeft wel eens gezegd: 'onze zintuigen zijn de poorten voor onze ziel'. Daarom probeert de duivel ook via onze ogen binnen te komen met het kwaad in onze ziel.

Hier volgen een paar voorbeelden:
- David: hij zag vanaf het dak van zijn paleis dat ergens bij hem in de buurt een vrouw zich aan het baden was: 2 Sam.11:2.
- Simson: zijn oog viel op een hoer: Richt.16:1.
- Eva: zij keek naar de boom en zijn vruchten zagen er heerlijk uit: Gen.3:6.
- Jozef: hij was knap en aantrekkelijk. De vrouw van zijn meester liet haar oog op hem vallen: Gen.39:7.

Jezus veroordeelt natuurlijk niet de natuurlijke belangstelling van iemand die nog single is, voor het andere geslacht of een gewoon gezond seksueel verlangen. Maar Hij veroordeelt wel het opzettelijke en herhaaldelijk koesteren van de gedachte naar een andere man of vrouw, terwijl we al in het huwelijk iemand trouw hebben beloofd.

God haat seksuele zonden
Lees Mattheus 5:29-30.

"Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde…"

Radicale woorden, maar ik geloof dat we moeten beseffen dat God ook seksuele zonden haat. Wanneer Jezus hier het beeld gebruikt om je oog uit te rukken, moeten we natuurlijk beseffen dat dit beeldspraak is. Jezus bedoelt niet dat we letterlijk ons oog moeten uitrukken, want ook een blinde kan verkeerde en onreine gedachten koesteren. Waar het om gaat is onze houding ten opzichte van de zonde. Hoe staan we ten opzichte van de zonde? Laten we ze oogluikend toe? Nemen we het allemaal niet zo nauw of durven we radicaal te zijn?

Jezus wil ons in dit gedeelte bepalen bij de ernst van de zonde. Zonde heeft altijd gevolgen. Gods Woord zegt ons dat zonde leidt tot de dood. Zonde kwetst God en de medemens, zonde breekt altijd af.

Hoe kunnen we dan seksueel rein blijven?
Natuurlijk hebben we in de eerste plaats Gods kracht nodig en mogen we de Heer hiervoor bidden, Hij wil en zal ons zeker helpen. Maar we kunnen het ook niet allemaal alleen aan God overlaten, met het idee, "ik ben toch zwak en de Heer moet het maar doen in mij". Nee, we moeten eerst zelf willen breken met de dingen die tot zonde leiden, anders kan God ons niet helpen. Denk maar aan het prachtige verhaal van Jozef. Toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden vluchtte hij. (Gen.39:7)

Dus vlucht liever weg van dingen die je tot zondige gedachten brengen en schuil bij God. Een kind van God wat dagelijks bidt en dus leeft met de Heer, ervaart ook dat de Heilige Geest ons van binnen uit waarschuwt. Daarom, het helpt echt om elke dag stille tijd te houden en je gedachten te vullen met Gods Woord.

Hier volgt een woord uit Psalm 119:9, speciaal voor jonge mensen, maar het geldt natuurlijk ook voor ouderen. "Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord".

Onreine demonen bestaan echt
Veel mensen komen in de greep van demonische machten wanneer ze zich bezighouden met allerlei vormen van seksuele onreinheid. Verslaaft zijn aan bijvoorbeeld seks of porno, is helemaal niet zo onschuldig als het lijkt.

In de huidige tijd heeft men steeds meer moeite hiermee, omdat we zo graag alles met ons verstand willen uitleggen en dit is iets wat ongrijpbaar voor ons is. Maar als we de Bijbel lezen dan wordt ons duidelijk dat voor de Heer Jezus, boze geesten een realiteit waren. Hij wordt zelfs verzocht door de satan persoonlijk (Matt. 4:1-11 ) en we lezen ook dat boze geesten verschrikkelijke dingen deden met mensen (Marc. 5:2-5 ).

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.