Adviezen vanuit de Bijbel

Verslaafd zijn aan roken - Kan dat wel?


Zegt God er iets over roken in de Bijbel? - Christenen die roken hebben als argument vaak, dat de Bijbel het niet specifiek over roken heeft. Maar degenen die oprecht en zonder vooroordeel de Bijbel lezen, moeten toch ook toegeven dat er wel degelijk enkele teksten bestaan, die zeer zeker op roken van toepassing zijn. Ten eerste gebiedt de Bijbel ons dat we onze lichamen niet door iets moeten laten "beheersen". In 1 Korintiërs 6:12 lezen we: "U zegt 'Alles is mij toegestaan'. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen".

Het kan niet ontkend worden dat roken zeer verslavend is en God is duidelijk als het gaat om verslavingen. Ook dat is het dienen van afgoden. Sommige christenen die roken, hebben maandelijks meer geld over voor hun rookwaar, dan voor de Heer. In ieder geval is het maar goed dat men er niet tussen hoeft te kiezen, want dan zou het voor sommige verslaafden, erg moeilijk worden. Sommigen vroegen mij:" stel nu dat je maar één sigaretje rook per week, of per maand. Ben je dan nog steeds verkeerd bezig? Immers je beheerst jezelf, je bent niet verslaafd en je vind het af en toe gewoon even lekker."

Ook het roken van één sigaret is verkeerd
In 2 Kor. 7:1 lezen we dat we ons moeten onthouden van iedere lichamelijke of geestelijke bevuiling. Daarbij komt dat we als christen ook nog een voorbeeld functie hebben, bijvoorbeeld voor onze kinderen. Blijkbaar wil God niet dat we ons lichaam verontreinigen en zo beschadigen, laten wij niet de aanleiding zijn waardoor anderen in de verleiding komen.

Roken is absoluut schadelijk voor ons lichaam, het is medisch bewezen dat roken de longen en het hart schaden. Dit beamen ook mensen die niet in God geloven, kijk maar eens op de etiketten op de pakjes van sigaretten. Door roken wordt de kans om kanker te krijgen, aanzienlijk groter, als men dan toch gaat roken, dan zondigt men. Men doet bewust de tempel van het lichaam, hetgeen ook genoemd wordt de tempel van de Heilige Geest, schade aan. Daarom wordt ons in Bijbelgedeelte het volgende gezegd: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam" (1 Korintiërs 6:19-20).

Dus ons lichaam wat eigenlijk van God is, beschadigen we bewust door te gaan roken en dat terwijl Jezus ook voor dat lichaam aan het kruis is gegaan.

Elke christen roker zou zich de volgende vragen moeten stellen: Kan roken beschouwd worden als "goed voor u" (1 Korintiërs 6:12)? Kan gezegd worden dat roken werkelijk "God eer bewijst met het lichaam" (1 Korintiërs 6:20)? Kan iemand werkelijk ter ere van God roken (1 Korintiërs 10:31)? Ik geloof dat het antwoord op deze vragen "nee" is. Daarom is roken een zonde en volgelingen van Jezus Christus zouden dat dus niet moeten doen.

Sommigen betwisten dit standpunt door op het feit te wijzen dat veel mensen ongezond voedsel eten, wat net zo verslavend en net zo slecht voor het lichaam kan zijn.

Veel mensen zijn bijvoorbeeld zo hopeloos verslaafd aan cafeïne dat ze niet kunnen functioneren zonder 's ochtends eerst hun eerste kop koffie te hebben gehad. Hoewel dit waar is, kan toch niet beweerd worden dat dit vergelijkbaar is met roken.
Een ander tegen argument van christen-rokers, is het feit dat in het verleden veel gelovige mannen en vrouwen rokers waren. Zoals bijvoorbeeld de beroemde prediker C.H. Spurgeon. Maar ook dit is voor ons geen excuus. Spurgeon leefde in een andere tijd, waarin de schadelijke gevolgen van roken voor onze gezondheid, niet bekend was. Daarnaast was ook hij niet volmaakt en zullen we zeker niet de fouten van mensen moeten navolgen, maar Jezus Christus.

Wanneer ik stel dat roken een zonde is, beweer ik niet dat alle rokers naar de hel gaan. Er zijn veel ware gelovigen in Jezus Christus die roken en roken weerhoudt in principe niemand er van om gered te worden. Noch leidt het er toe dat een roker zijn verlossing zou verliezen. Roken is niet minder vergeeflijk dan andere zonden(1 Johannes 1:9).

Maar ondanks dat besef ik, dat de gemeente van Jezus Christus zich moet voorbereiden op Jezus wederkomst. Straks zullen we Hem ontmoeten en voor eeuwig bij hem zijn. Ik zou niet willen dat Hij mij zou vinden met een sigaret in mijn mond.

Hoe kan een roker God loven of vervuld worden met de heilige Geest, terwijl we een sigaret roken. Naarmate we meer met Gods Woord bezig zijn en dagelijks de Heer zoeken in gebed, zal het ons steeds duidelijker worden dat de Heer, ons ook van onze verslavingen wil verlossen. Veel mensen beseffen niet dat achter elke verslaving een demon staat, die ons gebonden tracht te houden. Daarom is het veel meer als dat ons lichaam om nicotine schreeuwt, het is geestelijk en om die reden hebben we gewoon bevrijding nodig.

Rokers worden vaak belemmert in het gebed en hebben concentratie problemen als het gaat om Gods Woord. Ze zijn sneller afgeleid en zien het opsteken van een sigaret als een aangename uitvlucht. Daarnaast heeft het veel met nerveuse spanningen te maken. Nicotine geeft een soort schijnrust, die even gevoeld wordt, maar daarna snel weer weg is en dus vraagt het lichaam weer om de sigaret. Stoppen met roken betekent ook dat het uiteindelijk innerlijk rustiger wordt.

Wat moet u doen om bevrijd te worden?
1. Doe het samen met God, laat God 'zien' dat u 'echt' wil breken. Dit is heel belangrijk, want anders heeft bidden geen enkele zin, de duivel lacht u uit.

2. Hoe kunt u laten zien dat u wilt breken met deze demonische verslaving? Wees radikaal en doe een stap in geloof. Ruim alle rookwaar, asbakken, aanstekers etc op, gooi het weg op een onbereikbare plaats. Reinig ook uw huis van sigaretten rook en nicotine stank. Breng desnoods uw kleren naar de stomerij.

3. Vertel het iedereen in uw omgeving en vraag mensen niet meer in uw nabijheid te roken en zeker niet in uw huis. Als mensen echt van u houden of u respecteren, dan zullen ze u helpen.

4. Laat met u bidden in de samenkomst, zo mogelijk te midden van de kerk of gemeente waar u komt. Schaam u vooral niet, u bent zeker de enige niet. Vraag uw pastor met u te bidden om bevrijding en u daarbij te steunen.

5. Geloof dat de Heer u gaat helpen en geef het niet op als het een keer fout gaat. Soms gaat het door vallen en opstaan, maar u zult met de Heer zeker winnen.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.