Adviezen vanuit de Bijbel

Steeds perfect willen zijn is demonisch


Er zijn demonen die mensen drijven tot perfectionisme. - Niet iedereen heeft er last van, maar het neemt wel om ons heen toe, namelijk het streven naar perfectionisme. In de maatschappij van vandaag worden we ook omringd door allerlei stemmen die ons willen verleiden tot perfectionisme. Bijvoorbeeld, er zijn reclames die ons wijs maken dat we een perfect lichaam kunnen hebben, maar dit is een leugen van satan. Ons lichaam is onderworpen aan het degeneratie proces waar de gehele schepping aan onderworpen is. In de Bijbel staat, dat ons lichaam vervalt (2 Kor.4:16), m.a.w. als we ouder worden, dan zal ons lichaam aan slijtage onderhevig zijn. Daar moeten we niet vreemd van opkijken, tegelijk staat er in die tekst dat we de moed niet moeten verliezen. Als Jezus komt zal hij ons vernedert lichaam veranderen en volmaakt maken (Lees Fil. 3:21). Veel mensen willen succes in het leven, een volmaakt gezin, een job aan de top, of tenminste een job die de mogelijkheden in zich heeft om aan de top te komen. Overal om ons heen zie je dat men streeft naar perfectie, kinderen worden al vroeg geleerd om het uiterste uit jezelf halen. Maar ook op ander vlak zie je die lust naar perfectie. Onlangs hoorde ik, men wil zelfs voetbalvelden met 'altijd' groen gras en omdat dat niet lukt heeft men kunst-gras uitgevonden.

Natuurlijk, op zichzelf is het niet verkeerd om te genieten van goede kwaliteit van bijvoorbeeld, de bijna perfecte geluidskwaliteit van een hifi-stereo apparaat. Er is op zich niets mis met hoge kwaliteitseisen. Toch zijn er ook negatieve aspecten te noemen. Perfectionisme kan levens van vreugde beroven en zelfs destructief en verlammend werken. Het kan zelfs demonisch zijn, d.w.z. we voelen ons door demonen opgejaagd en daardoor wordt het langzaam een gebondenheid of verslavening, die we niet meer in de hand hebben. Het is sterker dan we zelf zijn.

Eigenwaarde
We komen pas echt in de problemen zodra we zelf onze eigen maatstaven zo hoog gaan stellen, dat ze feitelijk onbereikbaar voor ons zijn. Er zijn beslist demonen die ons wijs proberen te maken, dat onze eigenwaarde afhangt van het al of niet voldoen aan deze hoge maatstaven en dit is dan onvermijdelijk een recept voor mislukking en voor een voortdurend gevoel van tekort te schieten en van zelfverwijten. De perfectionist denkt in termen van alles-of-niets. Ik moet alles perfect doen of anders maar liever helemaal niet. Je doet het goed of je doet het niet. De hele werkelijkheid wordt bekeken en ervaren in termen van uitersten. Bijvoorbeeld: "Ik ben geheel en al geslaagd in het leven of een complete nul, totaal goed of totaal slecht, een zondaar of een heilige." Onder dit alles-of-niets-denken zit in feite een diepe faalangst en dit komt uit het rijk der duisternis.

Alles of niets
De perfectionist leeft onder het juk van wat hoort en moet, van verwachtingen en verplichtingen en deze dwang is nooit van God. Vaak worden perfectionisten gedreven door schuldgevoelens, niet alleen ten opzichte van God, maar het kan ook ten opzichte van een ouder, een echtgenoot of echtgenote, kinderen, vrienden of werkgever. Ze zijn altijd bezig met wat anderen van hen zullen denken.

Men leeft met de verkeerde gedachte: "Ik moet volmaakt zijn en bij het minste of geringste teken dat ik dat niveau niet dreigt te halen, stel ik meteen helemaal niets meer voor." Vaak is deze houding diep geworteld, men denkt alleen aanvaard te zijn als men foutloos is of volmaakte prestaties levert. Natuurlijk lukt dat niet, maar men wordt daardoor wel voortgestuwd door schuldgevoel en faalangst.
Welke wordt veroorzaakt door angst voor afwijzing en een diepgeworteld verlangen naar liefde en acceptatie. Ook de duivel doet alles om deze gevoelens bij ons aan te wakkeren.

Relaties
Onze relaties worden begrijpelijkerwijs gehinderd door onze zucht naar perfectie. We worden moeilijk in de omgang, onbereikbaar voor anderen, omdat we heel vaak de angst hebben dat we niet geaccepteerd worden. Deze angst leidt veelal tot een overgevoeligheid voor kritiek en staat een goede communicatie over eigen fouten en persoonlijke strijd in de weg. Daardoor is er nauwelijks sprake van echte intimiteit. Perfectionisten vergen een hoop van zichzelf en van anderen, wat onvermijdelijk tot teleurstelling en frustratie leidt en dat leidt vervolgens weer tot irritatie en boosheid. Ze zijn ook bang om zich te laten gaan en de controle te verliezen. Gevoelens, met name woede, worden daarom sterk onderdrukt. Af en toe vindt de onvermijdelijke uitbarsting plaats, wat weer aanzet tot hernieuwde pogingen om de emoties onder controle te houden.

Veranderen kan
Realiseer u, dat u zo niet verder kan gaan, tenminste als u niet op een dag vast wil lopen. U moet dus veranderen. In de eerste plaats, vraag u af "geloof ik echt dat God mij aanvaardt heeft zoals bent?" We weten dat vaak wel ergens in ons hoofd, maar we leven op dit moment alsof we niet aanvaard worden. De duivel speelt erop in en maakt ons wijs dat we ook bij God eerst iets onmogelijks moeten presteren om aanvaard te worden. We moeten leren niet op onze gevoelens te bouwen, maar op het Woord van God. De Bijbel zegt dat Hij ons heeft aanvaard in Christus (Rom.15:7). Ga er dus mee naar Jezus. Lees de Bijbel, geloof de Bijbel en laat zo mogelijk met u bidden door een pastor of in ieder geval iemand die u vertrouwd.

Wel belangrijk is, 'de wil' om bevrijd te worden.
Perfectionisme is een leugen, het zegt dat we nooit goed genoeg zijn. Maar onze waarde voor God en ons eeuwig heil hangt zeker niet af van onze werken. God accepteert ons en vergeeft ons, Hij heeft ons lief, niet omdat wij zo goed en volmaakt zijn, maar juist omdat wij erkennen dat wij zo slecht en onvolmaakt zijn. Vergeet ook niet, we niet langer onder de wet leven, maar onder de genade. Heel veel perfectionistische christenen leven echter nog steeds onder een soort wet. God heeft de wet er alleen bijgevoegd, opdat de zonden zou blijken, dus als een soort maatstaf. Zodat het duidelijk zou worden dat we Jezus nodig hebben en dat we van onszelf nooit heiliger of volmaakter kunnen worden. Achter dit alles zitten demonen van angst die ons bang maken te zullen falen. Maar als we deze angsten in gebed bij het kruis brengen en als we ons overgeven aan onze liefdevolle Vader die ons ondanks onze onvolmaaktheden toch aanvaardt, dan komt er rust. De Bijbel zegt ook "Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden" (Jac.4:7) m.a.w. luister niet langer naar zijn leugens, maar verzet u in geloof er tegen. De duivel is een overwonnen vijand, u bent als kind van God veel sterker.

We zullen moeten leren accepteren dat ook wij de dingen soms fout doen, dat hoort bij het mens zijn of we nu willen of niet. Gelukkig leert de Bijbel ons ook dat we een God hebben die machtig is alles te doen meewerken tot zijn doel, dat ook ons welzijn omvat (Rom.8:28). We moeten ons leren overgeven aan de levende God, zo'n overgave zal ons bevrijden uit de hel van perfectionisme.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.