Adviezen vanuit de Bijbel

Over scheiden en weer hertrouwen


De vraag die ons het meest gesteld wordt is: "ik ben gescheiden,.. mag ik volgens de Bijbel weer opnieuw trouwen?" - Kennelijk zijn er in deze tijd heel veel christenen die met deze vraag worstelen. Gods plan is echter van de oorsprong af geweest dat een getrouwd stel, zolang als beide partners in leven zijn, getrouwd blijft (Genesis 2:24; Mattheüs 19:6). Het huwelijk is door God bedoeld als een exclusief verbond, waarbij je elkaar een belofte doet met God als getuige. Je belooft elkaar onvoorwaardelijke trouw en God is daarbij aanwezig.

Als we vragen om welke reden men als christen toch gescheiden is, dan komen er verschillende redenen. Maar de meest gehoorde redenen zijn alsvolgt:

- we pasten niet goed meer bij elkaar
- of we hebben toch teveel verschillende interesses
- of we verdragen elkaar niet, we maken teveel ruzies
- of we hebben elkaar niets meer te vertellen
- Hij of zij is zo saai, dat is niet uit te houden

Maar sommige zijn gescheiden om meer ernstige redenen, bijvoorbeeld de echtgenoot pleegde overspel, of zoals we de laatste tijd al een paar keer hoorde, de echtgenoot is aan de porno verslaaft en weigert mee te werken aan zijn bevrijding. Daarna komt soms dan de vraag waar het feitelijk omgaat, bijvoorbeeld "ik ben gescheiden en ga nu regelmatig uit met iemand die veel beter bij me past en ook veel geloviger is, kunnen we gezien vanuit de Bijbel, met elkaar trouwen?" Dergelijke vragen zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden, omdat de Bijbel niet erg diep op de details ingaat, de Bijbel staat ons echter in een enkel geval toe om te scheiden en te hertrouwen.

1.De eerste reden is overspel (Mattheüs 19:9) en dan natuurlijk alleen als de schuldige partij zich niet van deze weg wil bekeren. Want als de schuldige partner bereid is om zijn of haar zonde oprecht te belijden en opnieuw te beginnen, dan zouden we als kinderen van God niet anders kunnen doen dan te vergeven.

2.Een andere mogelijkheid is, een ongelovige huwelijkspartner die zijn gelovige partner verlaat (1 Corinthiërs 7:12-15), vanwege het geloof. Paulus leert ons in dat geval, dat wij de ongelovige partner moeten laten gaan en dat we niet langer gebonden zijn. (lees vers 15 "Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen.")

3.Het schijnt ons toe dat lichamelijk geweld of seksueel en zwaar emotioneel misbruik, ook een voldoende reden 'kan' zijn voor een echtscheiding. Al wordt dit ons niet specifiek zo door de Bijbel onderwezen en dus moeten we daar voorzichtig mee zijn. Maar het kan aan de andere kant nooit Gods wil zijn, dat wij b.v. een leven lang geterroriseerd worden door een ongelovige partner.
In dat geval kunnen we niet zeggen dat er van een normale huwelijks verhouding sprake is. (Lees 2 Corinthiërs 6:15 "Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?")

Wat betreft deze kwestie weten we twee dingen met zekerheid.

- Zoals gezegd, haat God echtscheidingen (Maleachi 2:16).

- God is genadig en vergevingsgezind. Elke echtscheiding is zonder uitzondering het gevolg van een zonde, of wel van één van de partners of wel van beide partners.

Wordt een echtscheiding dan altijd door God vergeven?
Absoluut! Een echtscheiding is niet minder vergeeflijk dan enige andere zonde. De vergeving van alle zonden is door geloof in Jezus Christus beschikbaar (Mattheüs 26:28; Efeziërs 1:7).
Maar…als God de zonde van een echtscheiding vergeeft, betekent dat dan dat het je altijd vrijstaat om te hertrouwen? Dat is Bijbels gesproken, niet altijd het geval.
Soms is het beter om alleen te blijven na een echtscheiding (1 Corinthiërs 7:11). In ieder geval zegt de apostel Paulus dat we ongehuwd moeten blijven als we ondanks het gebod van God, toch gescheiden zijn om een andere reden dan overspel.

De reden is, omdat we als kinderen van God altijd de weg moeten open laten, zodat God wat gebroken is weer kan herstellen. Als we dan toch opnieuw trouwen met iemand anders, dan sluiten we zelf die weg af en dit is niet wat God wil.

Tevens weten uit de Bijbel dat God sommige mensen er zelfs toe geroepen heeft om alleenstaand te blijven (1 Corinthiërs 7:7-8). Als iemand alleenstaand is, dan moeten we dat niet zien als een vloek of een bestraffing, maar veeleer als een mogelijkheid om God met heel het hart te dienen (1 Corinthiërs 7:32-36).

Maar natuurlijk, Gods Woord vertelt ons ook dat het beter is om te huwen dan om "te branden van begeerte" (1 Corinthiërs 7:9). Natuurlijk is dit soms van toepassing op het hertrouwen na een echtscheiding. Als we dan niet meer kunnen wachten, dan kan men beter maar trouwen, want met branden wordt zondigen bedoeld. Uiteindelijk zal iedereen zelf met God en een toekomstige nieuwe huwelijkspartner een beslissing moeten. Het beste advies wat men in zo'n geval kan geven is, dat men God in gebed om wijsheid moet vragen. (Jacobus 1:5).

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.