Lessen voor geestelijk leiders


Altijd positief moeten zijn kan dat wel?

Positief zijn.
Natuurlijk, het is beslist goed en vooral Bijbels om jezelf geestelijk te voeden met positieve dingen. De Bijbel zegt het heel duidelijk o.a. in Filippenzen 4:8 "…al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…".

Dus… wees niet te veel bezig met alles wat negatief is en afbreekt. Doe niet teveel mee met mensen die altijd maar mopperen en zuchten, dat doet ons geestelijk niet goed en het is zeker niet de wil van God. Richt uw aandacht liever op Jezus (Hebr.12:2), die alle macht heeft en iedere situatie in ons leven in Zijn hand heeft. Dat geeft vertrouwen en stabiliteit in het leven. Het is beslist niet van God om altijd en overal, van tevoren al beren en leeuwen op je weg te zien.
In Rom.12:2 lezen we ook dat we veranderd moeten worden in onze denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Deze waarheden uit de Bijbel kunnen we ons niet genoeg eigen maken en de heilige Geest wil ons daarbij beslist helpen. Het is ook niet verkeerd om veel positieve Bijbelteksten te lezen en te herlezen. God is in Zijn Woord en we kunnen daarom ook kracht putten uit het Woord van God.

Maar, er is ook een andere kant.
Een waarschuwing is beslist ook op z'n plaats. Het moet er niet toe leiden dat we ons gaan afsluiten voor alle verdriet, pijn en lijden die er helaas nog is in de wereld. Sommige mensen beginnen het zelfs te ontkennen en men gaat soms zover dat bijvoorbeeld ziekten gewoon genegeerd wordt, ook al vertelt ons lichaam dat het anders is. Men wil ook geen nieuwsberichten meer lezen of horen, of op andere manieren negatieve berichten. In dat geval brengt het zogenaamde positief denken ons in een namaak wereld of anders gezegd, een leugen wereld. We lopen de hele dag met een glimlach rond, maar dat komt niet overeen met hoe we ons van binnen voelen. Feitelijk kruipen we gewoon weg, zodat we de wereld om ons heen niet meer hoeven te zien of te horen. En natuurlijk kan je het heel fijn hebben in je eigen wereldje, maar… het is niet de werkelijkheid, je leeft in je eigen namaak wereld.

Jezus heeft gebeden in Joh.17:15, 16 "…Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben".

We behoren bij het koninkrijk van Jezus en we zijn niet van de wereld, maar we zitten er wel nog midden in en we hebben er iedere dag mee te maken.

Vaak wordt er gezegd, dat we niet moeten bouwen op ons gevoel, maar op het rotsvaste Woord van God. En dat is absoluut waar, want ons gevoel kan ons gemakkelijk bedriegen, maar Gods woord blijft de waarheid en kan nooit liegen. Dit betekent echter nog niet dat we ons gevoel moeten ontkennen of negeren. Het betekent alleen dat ons geloof niet afhankelijk hoeft te zijn van hoe we ons voelen. Want God blijft dezelfde, ongeacht ons gevoel. We kunnen ook altijd naar Hem toe, hoe we ook zijn, je mag bij Hem zelfs klagen en uithuilen, want Hij is een Vader (Psalm 103) die ons ook wil vertroosten.

Een positieve levensstijl.
Je hebt mensen die een ster zijn in het positief denken: alle problemen worden in no-time omgezet in uitdagingen en positief geherwaardeerd. Zelfs de meest vervelende gebeurtenissen krijgen direct een positieve betekenis. Met name in de westerse wereld, heeft deze manier van denken de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Vele honderden boeken zijn er inmiddels al over verschenen en even zoveel cursussen of technieken zijn er beschikbaar, voor iedereen die graag een positieve levensstijl zou willen.

Heel vaak komen nieuwe stromingen in de wereld, op één of andere manier ook binnen in de gemeente. En ook leer over het 'positief denken' is volop doorgedrongen onder christenen. Er is wel een klein verschil. Het verschil met ongelovigen is, dat gelovigen vanzelf al een enorme bron van positieve woorden hebben in de Bijbel, waarmee we onze gedachten dagelijks kunnen voeden. Niet gelovigen missen dat, maar… de praktijk wijst uit dat zij even goed een positieve levensstijl kunnen ontwikkelen, door zich in het leven meer te richten op de zonzijde en zelfs als er wolken zijn, moeten we ons realiseren dat de zon nog steeds achter de wolken schijnt en op een dag weer tevoorschijn komt. De remedie is dus, oefen jezelf erin om vooral aan leuke, gezellige en fijne dingen te denken. Schrijf ze desnoods op en repeteer ze iedere dag.

Toneel spelen.
Het lijkt op het eerste gezicht allemaal erg goed, maar de werkelijkheid is helaas vaak heel anders. Altijd positief 'moeten' denken is namaak, toneel spelen, het is niet echt. Je leert jezelf iets aan, wat in feite niet bestaat. Geen enkele weerman of vrouw kan bij het weerbericht altijd zonneschijn voorspelen, het is gewoon niet waar. Heel veel christenen in deze tijd hebben helaas weinig of geen kennis van de Bijbel en misschien al helemaal geen geestelijke onderscheiding, zodat men het spel van de boze zou kunnen door zien. Helaas, miljoenen euro's gaan er om in de wereld van het positief denken. Sommige positieve predikers, prediken hun leer als een soort mantra o.a. op de televisie en miljoenen mensen kijken daar dagelijks naar.

Namaak.
Vooral in de huidige tijd, zijn we in de wereld om ons heen, meesters geworden in namaak. We maken van alles na. We kunnen bloemen zo perfect namaken, dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. Tenzij je ze aanraakt kan men niet zien dat het namaak is. De wereld fabriceert ook namaak-haar, namaak-tanden, namaak-bont. Wij spreken van kunst-leer, kunst-hars, een kunst-arm of been. Wij hebben tegenwoordig zelfs een kunst-nier, een kunst-hart en een kunst long en ga zomaar door.

Onlangs dacht ik met een gouden sieraad te maken te hebben, maar helaas, het bleek ook al weer namaak. Mij werd vertelt dat het ligt aan het aantal karaats, beneden de 14 karaats is het gewoon nep. Sommige slimme verkopers willen je doen geloven dat het goud is, maar alhoewel het erop kan lijken is het toch niet echt.

We moeten uitkijken dat we niet zelf namaak worden. Wat bedoel ik? Vraag jezelf eens af, of je gedrag wel echt is of speel je een rol, bijvoorbeeld als je in gezelschap bent met andere gelovigen.


Maar vooral als het gaat om onze relatie met de Heer is het goed als christenen zich eens afvragen, hoeveel karaats ben ik, 'hoe echt' voor God die dwars door ons heen kan kijken en alles van ons weet.

Misbruik van positief denken.
Positief denken kan ook misbruikt worden om dingen te ontkennen, weg te drukken of te ontlopen. Bijvoorbeeld omdat het te pijnlijk is om een negatieve kant van jezelf of van een ander onder ogen te zien. Of misschien wel de hopeloosheid van een situatie. Het klinkt vreemd, maar het kan dan soms makkelijker zijn om positief te blijven denken, dan om met iets eerlijk voor de dag te komen. Dus de werkelijkheid onder ogen te zien en dus eerlijk tegen elkaar zijn. Dat kan aanzienlijk moeilijker zijn.

Ook onder gelovigen is men niet altijd eerlijk tegen elkaar en speelt men liever een rol, we zijn bijvoorbeeld in de gemeente niet dezelfde, als die we thuis zijn. Zo is het in ieder geval in de wereld, in Gods koninkrijk zou dit echter nooit zo moeten zijn. God is een tegenstander van alles wat namaak is, dus wat niet echt is.

Mag je wel klagen van God.
Er is een verschil tussen mopperen en klagen. Mopperen, bijvoorbeeld omdat je ontevreden bent, of omdat je iets moet doen waar je een hekel aan hebt, zouden we moeten afleren. Maar dat is iets heel anders dan iemand die het uitschreeuwt naar God vanwege pijn van binnen (Lees Psalm 40). God hoort ook naar die schreeuw uit ons hart. Sterker nog, we behoeven ons helemaal niet anders voor te doen, voor God hoeven we namelijk geen toneel te spelen.

We lezen in de Bijbel, dat er wel degelijk ook geklaagd wordt door mannen en vrouwen van God. Aanhangers van de leer van het positief denken zullen niet gauw spreken over die klachten uit de Bijbel. Men negeert soms bewust dergelijke Bijbelverzen. Sommigen gaan zelfs zover dat ze anderen gewoon afraden om deze Bijbel gedeelten te lezen. Men raad de mensen aan, om liever positieve Bijbelteksten op te zoeken en te lezen.

Maar… er zijn beslist gemoedstoestanden in een mensenleven, waardoor we ons wel degelijk herkennen in de klaagzangen van de Bijbel. Ze staan er dus niet voor niets in. Bijvoorbeeld de klaag-psalmen van David, waarin hij eerlijk vanuit zijn wanhoop tot God spreekt. Hij draait er dan bepaald niet om heen.

Lees Psalm 13:2, 3 waar David klaagt: "Hoelang nog, Heer? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?"

Ja, dit heeft niets met positief denken te maken en gelukkig kwam David ook weer uit deze klacht, de Heer tilde hem a.h.w. weer uit deze kuil. Maar God heeft het toch wel nodig gevonden, dat ook dit gedeelte werd opgenomen in de Bijbel. Opdat wij ons erin zouden herkennen, als het ons een keer zou overkomen. David ging gelukkig met zijn klacht naar God en wij mogen het ook doen, maar we mogen dan vooral ook eerlijk zijn tegen God, want Hij begrijpt ons. Je mag dus wel degelijk klagen bij God, als we Hem maar ook toelaten ons te genezen van binnen.

Wat ook te denken van de profeet Jeremia, die een heel boek vol klachten heeft geschreven, namelijk het boek Klaagliederen. Natuurlijk was er ook veel te klagen in die dagen. Israël was namelijk alles kwijt, ze waren in Ballingschap weggevoerd en velen hadden heimwee, als ze dachten aan de dagen van vroeger. Jeremia klaagt terecht om de verwoestingen en het leed dat door de Chaldeeën over het Israël is gebracht. Het was dan wel hun eigen schuld, maar ook in ons leven komen er moeilijke situaties voor, waaraan we zelf schuldig zijn. Ook dan mogen we met onze klacht naar God gaan, Hij begrijpt ons en kan zelfs meevoelen met onze zwakheden (Hebr.4:15) en Hij wil ons helen.

Het ligt er dus maar aan, in welke omstandigheid je terecht komt. Bijvoorbeeld wanneer tegenslag je treft, je relatie stuk loopt, je een dierbare verliest… dan kun je moeilijk toneel gaan spelen, terwijl het pijn doet van binnen. Dan is er alle reden tot klagen en Jezus begrijpt ons dan ook en wil ons tegemoet komen met troost, bemoediging en genezing. Bij God mag je helemaal jezelf zijn en je masker afzetten.

God haat namaak.
Jezus keerde zich juist tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden in Zijn tijd, niet omdat zij grotere zondaren waren dan anderen. Nee, dat was niet de reden, het was vanwege hun schijnheiligheid, zij deden zich vroom voor maar in werkelijkheid waren ze niet zo vroom. Zij liepen van buiten met een masker van geestelijkheid op, maar dat had niets met de binnenkant te maken en daarom was het namaak.

Bijvoorbeeld, ze baden op de hoeken van de straten zodat iedereen ze kon zien en horen. Bij voorkeur baden ze dan hele lange gebeden met veel heilige en vrome woorden, zodat de gewone mensen er waarschijnlijk niets van begrepen, maar wel onder de indruk kwamen van hun vroomheid. Als ze vastte, dan deden ze dat heel demonstratief, iedereen moest het zien. Ze scheurden hun klederen stuk ten aanschouwen van iedereen en strooiden as op hun hoofd (lees Matth.6:16-18). Alle mensen die dat zagen moesten wel overtuigd worden van hun vroomheid. Alleen God verafschuwde deze vroomheid en dat doet Hij vandaag nog, want ook nu is er soms sprake van namaak. Er is een gevaar dat we teveel aan het toneelspelen zijn.

Ja en soms hebben zelfs gebeden die in het openbaar worden uitgesproken, niet altijd tot doel om tot God te spreken, maar tegelijk tot de mensen die om ons heen zijn. Dat is op zichzelf niet zoveel bijzonders, als we echt anderen door onze gebeden willen bemoedigen, maar wel als we anderen op die manier b.v. de les willen lezen. Of men gebruikt bij het bidden allerlei mooie en dure woorden om de omgeving maar te laten merken hoeveel men wel weet. Al dit soort van gebeden hebben niets met gebed te maken, maar met namaak, God verafschuwt dat.

In het boek openbaring wordt ons in grote lijnen getoond hoe het de gemeente van Jezus Christus uiteindelijk zal vergaan. Ja, er zal een oprechte groep gelovigen zijn die echt bekeerd zijn en de Bruidegom verwachten. Maar God kijkt dan alleen naar de oprechtheid van het hart en niet naar alles wat er van buiten zo geweldig aan ons is. Het gaat altijd om ons hart. U mag daar ook bij horen.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.