Het Christelijk HuwelijkPorno- verslaving, kan dat wel?

Door de komst van TV en internet is het aantal porno verslaafden toegenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat het helaas ook voorkomt onder getrouwde mannen en in mindere mate ook onder gehuwde vrouwen. Dit is een groot gevaar in het christelijk huwelijk. De wereld waarin we vandaag leven staat bol van de seksuele prikkels, denk maar wat er allemaal in bladen, seksshops, films en pornosites wordt aangeboden. Blijkbaar komt er een omvangrijke relax- en verwen industrie aan te pas om de moderne mens in zijn of haar seksuele behoeftes te voorzien. In feite heeft alles te maken met de zonden waar we mee besmet zijn geraakt. De Bijbel heeft het over de 'begeerte' van ons vlees en de 'begeerte' van onze ogen (1 Joh.2:16), zondige begeerte wel te verstaan. Wij moeten verlost worden van deze zondige begeerte en dit kan alleen door de wedergeboorte. Wedergeboorte betekent dat God ons een nieuw leven geeft (2 Kor.5:17). Onze oude zondige natuur sterft langzaam af en de nieuwe natuur die God ons alleen kan geven, groeit in ons.

Bevrediging van seksuele behoeften kan verworden tot een obsessie die zowel je gedachten als je leven gaat beheersen. Je ziet mensen vooral als lustobject. Daarmee doe je niet alleen andere mensen maar ook jezelf tekort. Seksverslaving gaat bijna altijd ten koste van je relatie, omdat je vaak niet meer echt open en eerlijk kan zijn. Vaak ga je dingen stiekem doen omdat je niet wilt dat andere mensen weten van jouw seksuele uitspattingen waardoor je een soort dubbelleven gaat leiden. Meestal durft men het aan niemand te vertellen omdat men bang is voor 'wat de mensen er wel niet van zullen denken'. Laat ons u advies geven, als u met dit probleem worstelt.

Zonder de hulp van de Heer Jezus, is het niet eenvoudig om in onze 'geseksualiseerde' wereld het hoofd koel te houden. Het zal niemand verbazen dat veel mensen bezwijken te midden van de overmaat aan erotische prikkels. Als je eenmaal hebt toegegeven aan de verleidingen kom je niet zelden op glijdende helling van elkaar overtreffende perversiteiten.

Hoe kom je er van af ?
1. Wees eerlijk, God kan ons niet helpen als we ons verschuilen. Het is beslist een worsteling, maar toch is het de beste weg om open kaart te spelen en alles eerlijk op te biechten, te beginnen natuurlijk aan de Heer en daarna aan degene die het dichtst bij ons staan, b.v. je vrouw. Wees echt, niet leugenachtig, want op die manier kan God ons niet helpen. De Bijbel zegt 'de waarheid zal u vrijmaken' (Joh.8:32)

2. Belijd uw zonden oprecht aan de Heer. Laten we beseffen dat deze zonden ons steeds verder van God af brengen en dit is niet wat we willen. Belijden betekent erkennen dat we zondig zijn, zonder er om heen te draaien of op andere manieren onze fouten goed te praten.(1 Joh.1:9)

3. Breek ook met alles wat tot die zonden kan leiden (Mat.18:8). Bijvoorbeeld:

a. Zet een filter op uw computer zodat het onmogelijk is om (toevallig) porno op die manier te zien.
b. Doe alle bladen, boeken etc. de deur uit, die met deze zonden besmet zijn en dat zijn er heel wat.
c. Kijk geen TV op late uren, er is dan teveel onreine programma's op de TV.
d. Kijk absoluut niet zomaar, maar overweeg iedere dag wat u wel en niet zult zien. Mocht blijken dat een programma toch verkeerd is, zet het af. Het is goed om dat van te voren met je gezinsleden af te spreken. Bij verschil van mening hierover is het beter helemaal niet te kijken.

4. Laat met u bidden door een geestelijk werker (pastor) die vervuld is met de Geest van God en inzicht heeft in deze dingen. Er zijn onreine demonen die ons aanvallen en zelfs kunnen binden, maar Jezus kan ons vrijmaken (Joh.8:36). Heeft u niemand die u kan helpen, mail ons gerust, we willen graag naar u luisteren en voor u bidden.