Het Christelijk HuwelijkHoe God de seksualiteit bedoeld heeft

De lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen een liefdesrelatie is op zichzelf een geheimenis. Het is veel meer dan een geslachtsdaad, het is een ontmoeting van lichaam, ziel en geest. De seksualiteit is een sterk bindmiddel en past daarom alleen in het huwelijk. God wil dat seksualiteit en trouw bij elkaar horen, deel je je seksuele ervaring namelijk met meer dan één mens, dan verbleekt ze en raakt ze haar bindend vermogen kwijt. Seksualiteit betekent ook, je bent er op dat moment alleen maar voor de ander om elkaar op een intieme manier te dienen. De Bijbel zegt het zo: 'De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken doch zijn vrouw' (1 Kor.7:4). Seksualiteit behoort absoluut exclusief binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, is daarom in strijd met Gods wil. (zie Seks voor het huwelijk).

Maar aan de andere kant, om je partner binnen een normale huwelijksrelatie, 'onvrijwillig' seks te onthouden, is ook tegen de wil van God. Je kunt er dus niet eenzijdig verder maar vanaf zien, want daarmee houden we geen rekening met de ander en dat is nu juist de kern van een huwelijksrelatie, rekening houden met elkaar. Elkaar trouw beloven betekent ook, voortaan rekening houden met elkaar, doen we dat niet dan verbreken we in essentie de huwelijksbelofte reeds.

Het doel van de seksualiteit is zeker door God bedoeld, voor het hebben van nageslacht (Gen.1:28), maar daarnaast ook om als man en vrouw in een huwelijks relatie, exclusief van elkaar te kunnen genieten.

Genieten van seks, mag dat wel?
Van elkaar genieten op deze manier is niet zondig, maar juist door God zo bedoeld. De duivel heeft juist dit mooie wat God gemaakt heeft vies en zondig willen maken, maar daarmee is beslist God onrecht aangedaan. Want laten we niet vergeten dat God zelf de Schepper en bedenker van de seksualiteit van de mens is en Hij maakt geen zondige dingen. Sommige vrome christenen voelen zich ten ornechte schuldig, omdat men hen geleerd heeft, dat de geslachtsdrift van de mens, Bijbels gezien, altijd valt onder de noemer 'de begeerten van het vlees' (1 Joh.2:16). Maar dit is absoluut een onjuiste uitleg van de Bijbel. Dat de begeerte van een vrouw en een man naar elkaar uitgaan, is gewoon door God zo bepaald (Gen.3:16) en absoluut niet zondig. De geslachtsdaad is juist ten diepste bedoeld om op een bijzondere manier uiting te geven aan de liefde en genegenheid die een man en een vrouw binnen het huwelijk, voor elkaar hebben. Door lichamelijk één te worden beleefd men die genegenheid op een fantastische manier, want dit vraagt ook diep vertrouwen en overgave aan elkaar. Het is het geheim wat je alleen met die ander deelt en dit is Gods doel met seksualiteit. Vandaar ook dat overspel, dit exclusief genieten van elkaar, verbreekt, je hebt 't geheim dan niet meer met één persoon en het vertrouwen is weg.

Enkele nuttige adviezen met betrekking tot seksualiteit.
1. Neem de tijd voor elkaar, leer van elkaar te genieten. Ook dit mag van God, Hij heeft ons de seksualiteit zelf geschonken. (Lees Spreuken 5:18,19) De satan heeft seksualiteit tot iets vulgairs gemaakt en probeert ons wijs te maken dat genieten hiervan verkeerd is, maar dit is absoluut één van zijn vele leugens.

2. Leer naar elkaar te luisteren, ook op dit vlak, zodat je elkaar echt kunt dienen. Zeg nooit:"ik ben nu eenmaal zo en hij moet mij maar accepteren", dat is in ieder geval geen houding van iemand die de ander uit liefde wil dienen. Aan de andere kant, verwacht ook niet teveel van de ander, stel je eisen niet torenhoog.

3. Wees bereid om te wachten, als de ander dat aangeeft om een bepaalde reden, ook al kun je je daar moeilijk in vinden. Dwing nooit, dat maakt dingen kapot die soms weer moeilijk geheeld kunnen worden. Liefde heeft ook respect voor de ander. Praat liever samen openlijk over hetgeen waar je mee zit en probeer elkaar te winnen met liefde.

4. Probeer ruzie of onenigheid over dit gevoelige onderwerp te vermijden, wacht liever en bespreek het op een geschikter moment. Seksualiteit is te kostbaar, onenigheid hierover heeft vaak een diepere oorzaak die op een rustig moment beter bespreekbaar zijn.