Het Christelijk HuwelijkHelp, een geslachts ziekte

Een geslachtsziekte, ontstaat meestal door wisselende seksuele kontakten. Hoe denkt God hierover?
Wel de Bijbel geeft ons het antwoord. Gods Woord zegt in Hebr.13:4 "Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen". God heeft een hekel aan de zonden van overspel en hoererij, omdat deze zonde de oorzaak is van veel ellende.

We leren hier wel uit dat zondigen een prijs heeft. Men zondigt met andere woorden nooit goedkoop. Omdat God ons liefheeft, wil Hij ons bewaren voor al het verdriet wat dat met zich mee kan brengen. Vandaar dat Hij ons waarschuwt. Het is altijd het beste om te luisteren naar de Heer.

Seksualiteit kan een manier zijn waardoor twee mensen die van elkaar houden, enorm van elkaar kunnen genieten. Maar dit kan alleen als het plaats vindt binnen het veilige kader van het huwelijk. In de seksualiteit geef je elkaar immers het meest intieme van je zelf, dat kan niet als er geen veiligheid en diep vertrouwen is. Doordat mensen hiervan afwijken, is de seksualiteit tot iets gewoons geworden wat men met iedereen kan hebben. God heeft dit nooit zo bedoeld, juist seksualiteit is bedoeld als uniek en heel speciaal. Dat heb je alleen met één persoon en nooit met anderen.

In de huidige tijd, doet men op dit vlak maar waar men zin in heeft, maar de gevolgen blijven helaas niet uit. Geslachtziekten komen op steeds jongere leeftijd voor en ook de ziekte aids. Het is jammer, maar helaas zien veel jongeren het verkeerde voorbeeld van ouderen en ook op de scholen wordt vaak niet geleerd dat het beter is te wachten met seksualiteit tot in het huwelijk. Het bericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over Soa en Hiv, is beslist een teken aan de wand. Langzaam maar zeker verloedert op deze manier de samenleving. Al lijkt het anders, toch is niet de pil of een voorbehoedsmiddel de oplossing. Wat dan wel: gezonde Bijbelse voorlichting in het gezin, op de scholen en in de gemeente. Het ware te wensen dat evangelie dienaren, hierover meer openlijk zouden spreken, want er is al genoeg gezwegen.

Is seks dan zondig?
Nee, mits het beleefd wordt op de manier zoals God het bedoeld heeft. De Bijbel spreekt duidelijk over maar één vrouw of man, waar we alleen gemeenschap mee mogen hebben, binnen de grenzen van het huwelijk. Hiermee houd elk mens zichzelf rein op geestelijk en fysiek gebied en op deze manier heeft men geen kans op geslachtsziektes. Condoomgebruik haalt niet de gevolgen van deze zonde weg, dat is een leugen. Het wordt alleen bedekt, maar de emotionele schade blijft. Een z.g. soa-test die door de overheid sterk wordt aanbevolen, is een poging de schade te beperken nadat die is aangericht. Maar het maakt soms dat men denkt gewoon door te kunnen gaan met de zonde van vrije seks. Als men leeft op het vlak van de seksualiteit naar de richtlijnen van de Bijbel, hoef men zich geen zorgen te maken voor geslachtsziekten of enige andere schade. De Bijbel zegt heel simpel dat een vrouw maagd hoort te blijven tot het huwelijk.

In de Bijbel is het verboden dat een man en vrouw "buiten het huwelijk" seksuele gemeenschap met elkaar hebben. Werd dit toch gedaan, dan 'moest' het stel trouwen. Lees Ex.22:16. Tevens verstaan we uit 1 Kor.7:9 dat seks hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er "als je je niet kunt onthouden, trouw dan want dat is beter dan je te branden" en met branden wordt zondigen bedoeld.

De Bijbel refereert ook vaak aan seks buiten het huwelijk als "ontucht", in de zin van seksuele gemeenschap tussen mensen die niet met elkaar getrouwd zijn. (lees ook Deutr.22:13-30) Bijbels gezien is seks buiten het huwelijk een zonde, die we moeten belijden aan God.