Het Christelijk HuwelijkEerlijk zijn over seksuele verlangens

De wereld is erg openlijk over Seks. Er gaat geen dag voorbij of we worden er op één of andere manier mee geconfronteerd, het meest nog door de televisie. Men zegt de taboe's zijn doorbroken en men ziet het als winst. Seks is in ieder geval nog steeds, een zeer gevoelig onderwerp. De kijkcijfers op televisie gaan omhoog zodra je het daarover hebt. In de jeugdsamenkomsten van de kerk komen aanmerkelijk meer jongeren opdagen, als men tevoren aankondigt over seks te spreken. Toch is het van groot belang om over dit onderwerp te spreken, opdat er geen verkeerde gedachten ontstaan over dit onderwerp. Laat ik direct zeggen dat het verlangen naar seks gewoon en normaal is, God heeft ons zo geschapen. Maar, net zoals bij vele andere zaken heeft de duivel getracht dat wat God mooi en goed gemaakt heeft "stuk te maken".

- Seks is bedoeld als een geheim wat je deelt met één man en één vrouw. De duivel komt met overspel en maakt dit als normaal, bijvoorbeeld d.m.v. film, TV.
- Seks is privé, daar hoef je niet iedereen over in te lichten. Natuurlijk wel degene die het aangaat en die je vertrouwt. De duivel zegt, "gooi alle remmen maar los", alles moet besproken worden en openlijk gezegd, maar dat is absoluut onjuist. Er bestaat beslist ook nog privé, verboden voor onbevoegden.
- Seks is normaal bedoeld tussen twee mensen van verschillend geslacht. Ze vullen elkaar a.h.w. aan, zo heeft de Schepper het bedacht. De duivel komt met seks tussen mensen van gelijk geslacht en noemt dit normaal, maar dit is nog steeds in Gods ogen zonden, ook al zegt iedereen dat het anders is.

Lees: Rom.1:26, 27 "Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. "

Seksuele verlangens zijn normaal, maar toch is het niet goed aan alles maar toe te geven en daarom leidt het vaak tot strijd. Dat begint al in de puber leeftijd, als het verlangen naar seks ontwaakt. Velen (bijna alle jongens en een deel van de meisjes) komen tot zelfbevrediging. In de loop van jaren hebben velen mij gevraagd, "wat moeten we daarmee, mag dat en wat vindt God ervan". Laat ik dit zeggen, het is niet goed, seks is niet bedoeld om jezelf alleen te bevredigen, maar dat het gebeurd is niet abnormaal, waarom… omdat we moeten leren om seksuele verlangens te beheersen, zodat het ons niet overheerst. De Bijbel geeft daar instrumenten voor aan, lees Ps119:9/11, de Heer wil ons ook kracht geven door de heilige Geest.

7 punten om je huwelijk tot een succes te maken.

1. Eerlijkheid (Ef.4:25) Al is het nog zo moeilijk, maar vertel de ander alles. Heb geen geheimen voor elkaar. Belijd elkaar zo nodig de fouten en vergeef (Jac.5.16)

2. Bidt samen en voor elkaar. (Jac.5:16)

3. Heb aandacht voor elkaar (1 Kor.12:26) en interesse. (Altijd maar weg en nooit geen tijd voor elkaar, is niet goed)

4. Tederheid (romantisch, geniet van elkaar) (Pred.9:9) "geniet het leven met de vrouw die gij liefheeft".

5. Waardering voor elkaar en nooit op je partner neerzien, ook al vind je dat je meer weet of kan.(1 Petr.3:7)

6. Vrolijkheid (zeur niet te veel, want veel relaties gaan stuk door zeuren). Gelijk hebben is in feite (heel vaak) niet zo belangrijk. (Spr.17:22 ,21:9, 27:15-17, 29:22)

7. Dien elkaar ook op seksueel vlak. Houdt ook dan vooral rekening met elkaar (1 Kor.7:4), je lichaam is niet van jezelf, maar van de ander. Lees ook Filip.2:3 "niet alleen letten op je eigen belang".

Tenslotte: geluk komt nooit vanzelf en liefde is meer dan een gevoel, het is ook meer dan seks. Je moet liefde zichtbaar maken in de praktijk van iedere dag. Geven maakt echt gelukkig, het is zaliger te geven dan te ontvangen.