Het Christelijk HuwelijkMeisje op zoek naar een jongen

Waar moet je op letten, als je een partner zoekt? Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor ons bestemd heeft. Daarbij moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander die er op wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven. Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. - Geen ongelovige - Het kan feitelijk geen ongelovige zijn. Want 2 Kor. 6:14-16 zegt "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?"

2. - Geen leugenaar - De Bijbel zegt in Kol 3:9 "Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd.." Als je ontdekt dat de jongen waar je mee omgaat tegen je liegt b.v. over zijn verleden, of dat hij altijd bezig is om dingen te verbergen voor jou, telefoontjes, e-mails, brieven, dus niet open is. Stop zo snel mogelijk met zo'n vriendschap. Een huwelijk moet juist worden gebouwd op een fundament van vertrouwen. Als hij niet open en eerlijk kan zijn, kun je beter nu direct met hem breken, voordat hij je een nog grotere teleurstelling bezorgd.

3. - Seksueel losse opvattingen - Het is helaas niet zo dat iedere aardige vent in de kerk, ook altijd leeft in seksuele reinheid. Een jongen die voordat hij jou kende, al intiem contact heeft gehad met verschillende vrouwen, heeft in ieder geval daar lossere opvattingen over. Het is dus belangrijk om te weten of zo'n jongen zich van deze weg echt bekeerd heeft. Mocht dat niet zo zijn dan kan dat tot veel problemen leiden in een mogelijk huwelijk. Wees dus voorzichtig, betrouwbaarheid is de basis van een goede relatie. Wees dus voorzichtig met mannen die te snel aandringen op seksueel contact. Dit leidt vaak tot veel verdriet en teleurstellingen.

4. - Geen verslaafde - Wees altijd voorzichtig met een verslaafde of een ex-verslaafde. Christelijke mannen die verslaafd zijn (of waren), aan alcohol of drugs hebben een probleem wat mogelijk later, in een moeilijke periode, weer een rol kan gaan spelen. Dat wil niet zeggen dat het probleem van de verslaving nooit overwonnen kan zijn, maar ga in ieder geval nooit een relatie aan met een man die weigert om hulp voor zijn verslaving te zoeken. Sta erop dat hij professionele hulp krijgt en niet weg loopt voor zijn problemen. Realiseer je goed, jij kunt hem niet echt helpen en daarvoor is een verkering ook niet bedoeld.

5. - Iemand die lui is - Niet iemand die geen zin heeft in werken. Wees voorzichtig met iemand waarvan je het vermoede hebt dat hij geen plannen heeft om vast werk te vinden. Die daar dus niet over praat of er mee bezig is en dat kennelijk niet belangrijk vindt. Het gevolg kan zijn dat hij later liever de hele dag thuis b.v. videospelletjes speelt, terwijl zijn vrouw werkt en alle rekeningen betaald. De apostel Paulus zei tegen de Thessalonicenzen brief : "Als iemand niet bereid is om te werken, dan zal hij niet eten" ( 2 Thess. 3:10 ). Dezelfde regel zou je hier ook op de volgende manier kunnen uitleggen: "Als een man niet bereid is om te werken, verdient hij het niet om met jou trouwen ".

6. - Geen narcist - Iemand die alleen met zichzelf bezig is. Wees voorzichtig met mannen die voortdurend over zichzelf praten en daarbij b.v. zes uur per dag in de sportschool doorbrengen. Dat zijn mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf en meestal te veel bezig zijn met hun eigen behoeften en verlangens, in plaats van die van jou. Ze zijn ook moeilijker in staat om de minste te zijn, als dat nodig is en jou dus lief te hebben, zoals Christus de gemeente liefheeft en Zich voor haar opofferde ( Ef. 5:25 ).

7. - Geen driftkop - Wees voorzichtig met mannen die hun woede niet kunnen beheersen, fysiek, maar ook verbaal. Als je met zo'n man trouwt, moet je je leven lang, als in mijnenveld steeds tussen moeilijkheden heen navigeren, om te voorkomen dat er een uitbarsting komt. Dat is geen leven en zeker niet wat God wil.Lees wat de Bijbel zegt in Spr. 22:24 "Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd" en ook in Spr. 29:22 "Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden".

8. - Heerszuchtige man - Wees voorzichtig met mannen die je niet als gelijkwaardig behandelen, maar voortdurend hun superioriteit willen bewijzen. Achter die façade zit vaak diepe onzekerheid en dat kan tot veel problemen leiden in een relatie.
In 1 Petr.3:7 staat (in de nieuwe Bijbelvertaling), het volgende: "U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg". Petrus gebiedt de mannen dus om hun vrouwen te behandelen 'met respect'.