Het Christelijk HuwelijkHet doel van het christelijk huwelijk

Gods Woord onderwijst ons duidelijk over het doel van het huwelijk. Voor alles is het Gods doel dat een man en vrouw in het huwelijk intens van elkaar genieten. De liefde tussen een man en vrouw zal ook, als het goed is, alleen maar sterker worden waardoor problemen en hindernissen overwonnen worden en de beide partners een bron van intens geluk voor elkaar worden. Het maakt een mens nu eenmaak diep gelukkig, als je weet dat iemand echt van je houdt en wel gewoon om wie je bent. Dat geeft kleur aan je leven en waarde aan je bestaan. God heeft dat beslist zo gewild.

En natuurlijk...voor alleenstaanden geldt ook dat zij altijd mogen rekenen op God als hulp, die voor hen zelfs meer kan zijn dan een huwelijkspartner (Hos.2:18 en 1 Kor.7:1,2). Zodat ze hun vreugde en geluk kunnen vinden in Hem.

- Elkaar steunen en aanmoedigen - Gods doel is ook, om elkaar tot steun te zijn in voor en tegenspoed, dus onvoorwaardelijk trouw in alle omstandigheden. De één zal de ander helpen en bijstaan in alle dingen, dat is het doel. God zag dat de eerste mens niet alleen moest zijn maar een hulp aan zijn zijde nodig had (Gen.2:18). Door een huwelijk aan te gaan verklaart de ene persoon aan de ander zijn liefde en belooft hij of zij onvoorwaardelijk en heel zijn leven een steun te zijn voor zijn partner. Als de één ziek is, heeft de ander daar direct mee te maken, men kan zich Bijbels gezien er niet van los maken. Indien nodig, zal de man voor zijn vrouw zorgdragen zoals hij voor zijn eigen lichaam zorgt en andersom ook. Langs deze lijnen ontwikkelt zich door de jaren heen, de diepste verbondenheid tussen man en vrouw en alleen dat maakt intens gelukkig.(1 Kor.7:4 en Efeze 5:22-29).

- Samen God dienen - Om samen naar het voorbeeld van het hemelse huwelijk (Jezus en de gemeente - Ef.5:32), God te dienen op elke plaats en op elke manier die voor ons mogelijk is en zo tot zegen te zijn voor elkaar en voor vele anderen. Wij moeten er naar streven om het christelijk huwelijk zo 'voor' leven aan de wereld om ons heen, dat anderen die de Heiland niet kennen, op de goede manier jaloers op ons zullen worden. In alles moet duidelijk zijn, dat we als getrouwden 'anders leven' omdat Christus het hoofd is van ons huis.

- Samen een gezin vormen - God is de uitvinder van het gezin. Laat ons niet vergeten dat het doel van het huwelijk ook is, om nageslacht te hebben, d.w.z. kinderen die opgroeien in een stabiel en veilig gezin. Gen.1:27,28 is het eerste gebod in de Bijbel en deze allereerste opdracht gaf God aan het eerste mensenpaar en aan alle echtparen die daarna nog zouden komen. Er staat namelijk: 'En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk;
De Bijbel leert ons dat we de kinderen, waarmee God ons wil zegenen, zullen moeten opvoeden in de kennis van Gods Woord en van Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Dit is altijd een grote verantwoording voor ouders. (Lees o.a. Deutr.6:7)

- Elkaar aanvullen - Het doel is ook om een man en een vrouw, op wonderlijke wijze samen te laten smelten tot een hechte eenheid. Het huwelijk is beslist veel meer dan gewoon vriendschap. Je partner moet zelfs meer zijn dan je beste vriend, anders heb je geen echt huwelijk. Je bent namelijk één lichaam geworden en dat heb je niet met vrienden. Eén lichaam betekent bijvoorbeeld, dat het hoofd niet naar rechts kan gaan, terwijl het lichaam linksaf slaat, m.a.w. je zit aan elkaar vast en zult altijd rekening met elkaar moeten houden. Maar alleen op deze manier zul je elkaar volmaakt aan kunnen vullen. Wat de één te kort komt, vult de ander aan. Partners die van elkaar houden zullen vooral steeds meer rekening met elkaar gaan houden en dus veranderen ze ook langzaam (1 Kor.13:6,7) en sommigen gaan op een bepaalde manier zelfs meer op elkaar lijken.

- Verdragen en corrigeren - We moeten elkaar leren verdragen, maar ook zo nodig in liefde bijsturen. Tijdens het huwelijksleven met elkaar worden we natuurlijk ook geconfronteerd met elkaars zwakheden. In de eerste plaats zullen we allebei moeten leren om daar mee om te gaan en elkaar gewoon te aanvaarden, zonder de ander direct te willen veranderen naar eigen idee, want dat werkt meestal niet. Maar het is natuurlijk ook weer niet goed om alles maar onbespreekbaar te laten en je alleen maar in stilte te blijven ergeren. In ieder geval, als het leidt tot ergenissen is het altijd beter om het, op een geschikt moment, bespreekbaar te maken. In een normale liefdesverhouding moet dat ook mogelijk zijn en zijn we ook bereid om te luisteren en in ieder geval over elkaars woorden na te denken.

- Geestelijk tot steun - Het doel van het huwelijk is ook om elkaar geestelijk tot steun te zijn, door regelmatig voor elkaar te bidden en elkaar geestelijk waar nodig te versterken. Huwelijks partners zijn, als het goed, is ook elkaars partners op de geestelijk weg.