Het Christelijk HuwelijkPlaats van de vrouw in het huwelijk

Ondanks dat het soms een negatieve klank heeft, blijft het waar dat de Bijbel leert dat de vrouw in ´t huwelijk onderdanig is aan de man. (Lees Ef.5:22 en 1 Petr.3:1) "Vrouwen weest aan uw man onderdanig als aan de Here" en "Evenzo gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig". Toch is de vrouw absoluut gelijkwaardig aan de man. Wat bedoelt de Bijbel dan met die onderdanigheid van de vrouw? De betekenis is: de gehuwde vrouw draagt niet de eindverantwoording voor het gezin, maar haar man.

De geschiedenis leert echter dat deze z.g. onderdanigheid soms uitmondde in onderdrukking en dit kan nooit Gods bedoeling zijn geweest. Veeleer is hiermee het volgende bedoeld: Als het gaat om belangrijke beslissingen in het huwelijk of gezin is de vrouw wel een gelijkwaardige gesprekspartner en een verstandige man zal ook rekening houden met de mening van z´n vrouw. De eindbeslissing is echter niet aan de vrouw maar aan de man, hij beslist want hij is ook voor God verantwoordelijk. Een vrouw die naar de Bijbel wil leven zal ook de man in het nemen van zijn verantwoordelijkheden niet in de weg moeten staan, dit ontwricht het gezin.

Kort samengevat is de vrouw iemand die in de verantwoordelijkheden van de man deelt, maar niet de eindbeslissing neemt. Je bent samen als man en vrouw een 'team' waarin geen sprake is van competitie. Onderdanigheid betekent niet dat de vrouw de man naar de ogen moet kijken en hem altijd gelijk moet geven. Het betekent veel meer dat ze niet verbaal tekeer moet gaan tegen haar man om gelijk te krijgen, dat maakt haar verre van het beeld van de bruid van Christus, die Christus voor zich kiest.

Zeker is dat haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding van de kinderen gelijk is aan de man. Het is absoluut fout als de man de "straf" uitdeler wordt en de vrouw alleen maar een soort verklikster van de kinderen. Aan de andere kant dient de gelovige vrouw haar kinderen ook duidelijk te maken dat de vader het laatste woord heeft in belangrijke beslissingen en dus de leiding heeft in huis. Al hoewel de plaats van de vrouw zeker niet boven de man is, maar juist naast haar man, is zij toch ook absoluut gelijkwaardig aan de man (1 Kor.11:11,12).

Haar functie is alleen anders maar daarom is haar taak of plaats niet minder belangrijk. Elke vrouw heeft van God het vermogen in zich om de man in de positieve zin te stimuleren. Uiteraard kan ze hem ook negatief beinvloeden, denk maar aan de vrouw van Achab, Izebel. Zij bracht Achab ertoe om Naboth te doden en hem zijn wijngaard af te nemen(1 Kon.11:1-4).

De vrouw is ook de presentatie van de man (1 Kor.11:7b), "..maar de vrouw is de heerlijkheid van de man..". en Spreuken 12: 4 zegt "Een degelijke vrouw is de kroon van haar man...".

Wanneer een vrouw zich echter niet verzorgd en slordig gekleed gaat en daarbij vaak geen aandacht schenkt aan de kledij van de overige gezinsleden, zal het gehele gezin daarop aangezien worden. Zo ook als de vrouw het huis verwaarloost (Lees Spreuken 31:10/27).

Notitie: Het is niet goed als de man op geregelde tijden gelijk met de andere gezinsleden, door zijn vrouw de les wordt gelezen. (Lees 1 Tim.2:12 waar Paulus verbiedt dat de vrouw leert, opdat ze niet over de man zal heersen). Soms is het voor een vrouw erg moeilijk dat niet te doen, vooral als er zoveel goede redenen zijn om die man eens even op zijn fouten te wijzen. De kunst die we in zo'n geval van de Heer moeten bidden is, om de man te corrigeren zonder over hem te heersen (1 Petr.3:4 "met een stille geest") en het gezin niet de indruk te geven dat de moeder alleen de leiding heeft, maar samen met de vader. Als een man en een vrouw samen als een eenheid door het leven willen gaan, dan maken ze elkaar compleet. Ze schenken elkaar wat de ander mist. Beiden zouden heersen over de aarde (Gen.1:28) en Eva dus niet als hulpje, maar als een gelijkwaardige partner. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.