Het Christelijk HuwelijkDe juiste partner hoe vind je die?

Het is in ons verankerd, we willen geluk en voor velen van ons geldt ook, we willen het samen met een partner. De meeste mensen associëren 'alleen zijn' met ongelukkig of in ieder geval niet kompleet. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar in de meeste gevallen verlangen we toch wel iemand naast ons, hand in hand door het leven, op elkaar steunen in moeilijke momenten, iemand die door dik en dun aan je zijde gaat. De Bijbel zegt het zo "Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Heer verworven" (Spreuken 18:22)

Maar hoe vind ik zo iemand?
God is geinteresseerd in ons en heeft ons lief. Daarom wil Hij ook betrokken zijn in de één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen. Als christenen leven we momenteel in een wereld waarin mensen bij voorkeur leven naar hun emoties en gevoelens. Verliefdheid wordt vaak gezien als iets wat je overkomt en waar je vooral aan moet toegeven.

Alleen, er is een groot verschil tussen verliefdheid en echte liefde. Je kunt vele malen verliefd worden in je leven, maar dat kan gemakkelijk weer over gaan, maar...je kunt als christen niet aan alle verliefdheid toegeven, hoe moeilijk dat ook is. Verliefde mensen zijn vaak ongeduldig en reageren impulsief. Emotionele reacties winnen het dan van het gezond verstand en willen je dingen laten doen waar je (mogelijk) later spijt van krijgt. Maar voor een christen gaat God gehoorzamen boven alles, zelfs al kost het moeite. Verliefd zijn op iemand die God niet wil dienen, hoe mooi het ook lijkt, gaat toch tegen Gods Woord in.

Luister naar wat de Bijbel zegt in 2 Kor.6:14: 'Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?' Een dergelijke relaties zal altijd leiden toch teleurstellingen en verdriet en daarom dat God ons ervoor waarschuwt, want Hij houdt van ons en wil ons voor verdriet bewaren.

Echte liefde is meer dan verliefdheid, het is een geschenk van God. Je kunt van iemand intens houden en die liefde neemt alleen maar toe. Echte liefde houdt in dat je een 'onvoorwaardelijke' verbintenis aangaat met iemand die niet perfect is, maar waar je toch enorm veel van houdt. Deze echte liefde is een groot geschenk van God aan ons en komt helemaal tot zijn recht in een huwelijk waar Jezus in het midden is. Wij zijn dan in staat om van elkaar te houden via Hem, het geheim is dan dat Hij ons samen bindt.

Hoe vind ik dan de ware?
Hoe kan ik, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) 'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.' We zijn er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen.

Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld stappen om de ware te vinden, dan desnoods maar het wereldse uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan 'stappen' om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen.

Christelijk datingsites.
Veel christenen zijn huiverig om zich in te schrijven op datingsites. Ze wachten liever op de leiding van de Heer, als het gaat om hun levenspartner en daar is wat voor te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat er ook steeds meer christenen zijn, die wel met succes een levenspartner vinden via zo'n datingsite.

Misschien hoeft het één het andere toch nog niet uit te sluiten, denk er eens over en bidt er voor. Datingsites kunnen ook door God gebruikt worden om christelijke singles bij elkaar te brengen. Ga dus gerust eens kijken op zo'n christelijke datingsite, maar blijf daarbij in gebed en verwacht ook dan leiding van de Heer. God kan je mogelijk ook op die manier zegenen.