Het Christelijk HuwelijkEcht- scheiding, wat zegt God?

Voorop staat dat God de echtscheiding haat, in Mal.2:16 zegt God "..Want ik haat de echtscheiding zegt de Here..." (lees in dit verband ook Ex.20:14). Bij de huwelijkssluiting wordt al direct gezegd: "wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet" (Mat.19:6). Mocht er desondanks toch een scheiding hebben plaats gevonden, dan zal de weg van God in de eerste plaats op verzoening en herstel gericht zijn. Dit is een heel belangrijk uitgangspunt (Lees 1 Kor.7:10,11) 'Doch hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen..' Andersom geldt dit uiteraard ook, alleen kwam dat in Paulus dagen nauwelijks voor, vrouwen werden gewoon weggestuurd door de man of ze vluchten om één of andere reden bij hun man weg.

Wanneer het twee kinderen van God zijn, is het feitelijk (Bijbels gezien) ondenkbaar dat men uiteengaat door hoog oplopende meningsverschillen. Zodra zij iets tegen elkaar hebben dienen zij zelfs niet te wachten totdat de zon ondergaat over hun toorn (Ef.4:26). Hoe moeilijk het ook is, toch zal een kind van God moeten vergeven (Mat.18:21, 22). Laat ons niet vergeten dat vergeven niet hoeft te betekenen dat we het samen eens zijn of dat we de fouten van de ander goedkeuren. Het betekent echter wel dat we geen bitterheid of ergenis meer in ons hart willen houden, we rekenen m.a.w. de ander de fouten niet toe, we laten het los in Gods hand (Lucas 6:37).

Maar we moeten ook eerlijk zijn, het kan ook best wel eens erg moeilijk zijn. Er zijn mannen en vrouwen met een erg moeilijk karakter en sommige karakters zijn bijna onverenigbaar. In verband hiermee zeiden de discipelen tot Jezus in Mat.19:10 '..is het nog wel raadzaam om te trouwen..' Daarom, voor een kind van God geldt dat hij of zij geen ondoordacht huwelijk moet aangaan, maar de dingen met God moet bespreken. Lees wat de Bijbel zegt over een kijfachtige huisvrouw. (Spr.21:9) (Uiteraard geldt dit eveneens voor bijvoorbeeld een heerszuchtige man).

Velen vragen zich dan af: moet ik nog bij deze partner blijven, is het niet beter om te scheiden? Door te scheiden denk je het probleem op te lossen en staat de deur naar geluk weer open. Maar uit de vele gesprekken die we hebben gehad met echtparen die het moeilijk hadden, weten we dat bij elkaar blijven als het enigszins kan toch beter is. Het is altijd beter om te blijven bidden voor je relatie en zo nodig hulp te gaan zoeken, om zodoende je relatie nog een kans te geven en dat geldt zeker als er sprake is van kinderen. Stel vooral je verwachtingen bij, want soms ligt daar het probleem. We hebben te grote verwachting gehad van de ander en daardoor we werden daarin teleurgesteld.

Maar natuurlijk, een huwelijk kan ook mislopen.
Bijvoorbeeld wanneer je elkaar binnen het huwelijk het leven zuur maakt, je ergert je voortdurend aan elkaar, of als je elkaar systematisch vernedert. Dan is dit feitelijk onaanvaardbaar en als het niet stopt, kun je op een gegeven moment niet met elkaar door. Een mogelijk advies kan dan zijn om voorlopig uit elkaar te gaan - van tafel en bed gescheiden - om daarna weer openingen voor verzoening te zoeken. Om die reden gebied 1Kor.7:11,12 ons in zo'n geval, om ongehuwd te blijven. Omdat de Bijbel altijd weer hoopt op verzoening en herstel en dit is uiteraard niet meer mogelijk als een van de partners weer trouwt. Gaat men echter toch opnieuw een huwelijk of relatie aan, dan is er wel sprake van de zonde van echtbreuk. Mat.19:9 "..doch wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij* en een andere trouwt pleegt echtbreuk..".

*Het woord wat Jezus gebruikt in Mat.19:9 voor hoererij, is in de Griekse grondtekst 'porneia' hetgeen betekent hoererij of ontucht. Dat wil zeggen, de overspeler volhardt dan in de zonden en is niet bereid zich van deze weg te bekeren. In dat geval kun je zelfs niet met zo iemand gehuwd blijven (Lees 1 Kor.5:9-11) en is men ook vrij om daarna met iemand anders te huwen (lees 1 Kor.7:15). Want, in dat geval bestaat het huwelijk niet meer voor God, het kwaad dat binnen het huwelijk plaatsvindt is dan erger dan het kwaad van de echtscheiding. Het Griekse woord voor overspel is echter duidelijk anders namelijk 'moicheia', hier gaat het om één daad van overspel waarvan men zich nog kan bekeren en er is dat geval nog geen dwingende reden om te scheiden.

De conclusie is, dat een echtscheiding van gelovigen, die niet wegens hoererij plaats vindt, voor God als een niet ontbonden huwelijk is en opnieuw trouwen is dan dus echtbreuk. Maar, opnieuw trouwen is echter geen echtbreuk als het huwelijk vanwege hoererij(= porneia) al eerder ontbonden is. In dit laatste geval is verzoening en herstel niet meer mogelijk, vooral wanneer de schuldige partner (na waarschuwingen) volhardt in die weg. Je kunt nu eenmaal niet samen blijven leven met een hoereerder. (1 Kor.5:11).