Het Christelijk HuwelijkOverspel en de gevolgen daarvan

Overspel is één van de ergste vormen van onrecht die je een ander kunt aandoen. In het huwelijk geef je vertrouwen aan de ander op een exclusieve manier. Je geeft a.h.w. 'jezelf' weg aan de ander, zoals je dat aan niemand anders doet. Als je getrouwd bent is je man of vrouw (op God na), de belangrijkste persoon in je leven geworden. Voor wie je alles wil doen en van wie je ook het meest liefde en geborgenheid verwacht. Als die persoon waar je zoveel vertrouwen aan hebt gegeven je bedriegt met een ander, is de pijn bijna niet te beschrijven. Iemand heeft eens gezegd dat het moeilijker is om je man of vrouw te verliezen op deze manier, dan aan de dood. Omdat het laatste je overkomt en niemand kan daar wat aan doen, terwijl het eerste je door iemand wordt aangedaan.

Overigens is overspel meestal maar een kort moment van schijngenot, terwijl het wel een heel leven en mogelijk een heel gezin kan ruïneren. Spreuken 7 zegt dat het pad van de lichtzinnige vrouw (of man) leidt tot het graf. Het lijkt aantrekkelijk en kan verleidelijk zijn: haar lippen zijn glad, ze spreekt vleiende woorden, ze ziet er mooi uit en het is spannend om met iemand anders in aanraking te komen. Maar uiteindelijk is haar verlokking zo bitter als gif en zo scherp als een mes.

De gevolgen van overspel:

- Het allerbelangrijkste is dat de relatie met God wordt verstoort. David beleed daarom zijn zonde aan God, nadat hij in de zonde van overspel was gevallen met Bathseba "Tegen U, U alleen heb ik gezondigd". (Ps. 51:4). Dat betekent dat overspel niet alleen maar een zonde is tegenover je partner, maar ook tegenover God. Want als christen beledig je God er mee. Je doet alsof Zijn verlossingswerk aan uw leven niets betekent, Hij heeft ons immers wederomgeboren doen worden en daarom verwacht Hij ook de vrucht daarvan in ons leven. Maar in plaats daarvan brengen we stinkende vruchten voort en halen we de naam van God door het slijk. Als kind van God draag je Zijn naam en als je dan op deze manier zondigt, dan is dat niet tot eer van Hem.

- Daarnaast wordt de vertrouwensrelatie tussen jou en je vrouw of man, ernstig beschadigd. Je vernedert degene die je beloofd hebt te blijven liefhebben en beschermen, zolang je beiden leeft. Het is beslist een vorm van verraad, het huwelijksverbond wordt verbroken.

- Als er kinderen zijn, zullen zij er in de meeste gevallen ernstig door beschadigd raken. Je verliest namelijk je geloofwaardigheid en het vertrouwen van je kinderen. Je bent niet langer hun voorbeeld en het gezag dat je over je kinderen hebt wordt aangetast. Hoe kan een dochter van een overspelige vader nog met respect en eerbied opzien naar haar vader? Juist dat hebben kinderen zo nodig, dat ze naar hun ouders kunnen opzien als het grote voorbeeld.

- Er zullen ook heel wat andere relaties onder druk komen staan. Bijvoorbeeld die met je ouders, met je verdere familie, vrienden, mede-christenen die jou ook minder zullen kunnen respecteren en vertrouwen. Je hele gezin zal hier schade door ondervinden. Om nog maar te zwijgen van de schade die je jou gemeente aandoet.

- Tenslotte ben je ook nog schuldig aan de gevolgen van een dergelijke zonde van overspel. Het leidt vaak tot psychische en emotionele wanorde en nervositeit, bijvoorbeeld bij de partner en je kinderen. Hoe zal men je ooit nog weer kunnen vertrouwen en gelukkig met je kunnen worden? De zonde van overspel is gewoon een groot drama.

Zelfs niet-christenen zijn het er vaak over eens, dat overspel, dus 'het bedriegen van je partner' niet hoort in een huwelijk. En toch zien we het veel in films, TV, Internet en in boeken en wordt het vaak voorgesteld alsof het normaal is. Het gevolg is dat velen, ondanks dat ze het veroordelen, er toch door besmet worden. Daarom zegt de Bijbel: Blijf er ver vandaan! Blijf weg van de bron van verleiding. Onderhoudt niet langer contact met degene die je probeert te verleiden. Waak over je ogen en je denken, geef je geest en je hart aan de Heer en niet aan de immoraliteit. Weest toegewijd aan je eigen man of vrouw, ook als het moeilijk gaat. Uit eerbied voor God en vanwege je trouwbelofte, ben je toegewijd aan elkaar in het huwelijk.

De Bijbel zegt: "Dat liefde en trouw u niet verlaten, bindt ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult u genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen." (Spr.3:3,4) Je eerbaarheid en reputatie in de ogen van God en mensen is van meer waarde, dan al het genot van het kortstondig genoegen van een overspelige daad.

Er is maar één oplossing, leef dagelijks dicht bij Jezus, neem tijd voor gebed, persoonlijk, maar bidt ook samen met je partner en je gezin. Zoek elkaar steeds op en praat eerlijk met elkaar over je gevoelens en wat je in de ander stoort. Vergeef elkaar en bidt voor elkaar en vooral, vraag God je te bewaren voor de zonde van overspel en ontrouw. Bij Hem kun je schuilen tegen elk onheil. (Lees ook "Herstel na overspel": Klik hier)