Het Christelijk HuwelijkDe ongelovige partner - deel 2

Het is natuurlijk een groot verschil of er sprake is van voorheen twee ongelovige partners waarvan de één, man of vrouw, in de loop van hun relatie tot (het christelijk) geloof is gekomen of dat men zelf wel al gelovig was en men gaat willens en wetens een relatie aan met een ongelovige partner. In dit laatste geval, als de roes van het verliefd zijn voorbij is, wordt men meestal geconfronteerd met de harde werkelijkheid. De gelovige heeft een partner die niet één is, als het gaat om hetgeen de gelovige partij het diepste raakt en dat is natuurlijk het geloof in de Heer Jezus Christus, die voor ons stierf aan het kruis en ons het eeuwig leven gaf. Ook is het begrijpelijk, dat de gelovige partner de eventuele kinderen 'toch' een christelijke opvoeding wil meegeven en dat betekent soms heftige discussies en niet zelden ook moeilijke keuzes maken.

Bijvoorbeeld: De gelovige partner wil niet dat er naar bepaalde onchristelijke films worden gekeken of dat er in huis gevloekt wordt, etc. Maar als de ongelovige partner, waar men het leven mee deelt daar niet achter staat, dan leidt dat tot toenemende spanning of zelfs ernstige conflicten. De gelovige partner zal daarom steeds meer eenzaamheid en pijnlijke afwijzing ervaren van wat voor hem of haar zo belangrijk geworden is, namelijk het geloof en dit …..drijft de beide partners soms uit elkaar.

Wat zegt de Bijbel hierover?
Om die reden zegt God in de Bijbel tegen ons in 2 Kor. 6:14 'Vormt geen ongelijk span (juk) met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?'
Het juk is hier een duidelijk symbool van het huwelijk. Het voorbeeld gaat over twee ossen die een ploeg trekken – ze symboliseren een man en zijn vrouw verenigd en samenwerkend voor de Heer. In het oude testament was het voor Gods volk verboden om een os en een ezel samen te laten ploegen (Deuteronomium 22:10), omdat deze twee dieren een verschillende natuur hadden. De gelovige heeft ook een andere natuur dan de ongelovige. Vandaar dat de Bijbel zegt, "Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?" (2 Kor. 6:15 - 16).
Het is dus niet omdat God geen begrip voor ons zou hebben, of omdat Hij ons verdriet wil doen etc, nee, nee... het is juist omdat Hij ons liefheeft en ons voor verdriet wil behoeden.

Maar... als u nu al zo'n relatie heeft en u bent nog niet gehuwd en er is nog geen sprake van een gezin? Hier komen onze adviezen.

1. Ga in de eerste plaats in gebed en vraag God tot u hart te spreken. Lees de hier genoemde Bijbelgedeelten er nog eens op na. Vraag u biddend af of dit de weg is die u wilt en kan gaan.

2. Realiseer u dat het niet genoeg is om iemand graag te mogen, er is meer voor nodig om iemand een levenlang trouw te kunnen blijven. We hebben daar de Heer bij nodig en zonder hem kunnen we er beter direct mee stoppen. Mozes zei op één van de meest moeilijke momenten van zijn leven tot God: "Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken." Ex.33:15

3. Waarschijnlijk loopt u nu al tegen verschillen op, zoals samen bidden, samen de Bijbel lezen, samen naar een samenkomst of kerkdienst gaan, samen over Jezus praten en wat Hij voor u betekent. Realiseer u dat als dit niet verandert, dan zult u een eenzame weg gaan als het gaat om uw geloof.

4. Wees open en eerlijk tegen de ander en zeg hem of haar dat u toch God boven alles kiest en dat u daarom mogelijk niet verder kan met de ander, hoe graag u hem of haar ook mag. De ongelovige partner heeft gewoon recht op uw eerlijkheid.

5. Geloof en vertrouw God liever voor een gelovige levenspartner die bij u past. Hij is degene die u het beste kent, Hij houdt van u en verlangt de diepste wensen van uw hart te vervullen. Dus wees niet bang dat God te laat zal komen of zich vergissen zal, dat kan nooit.

Opmerking: Een christen die echter al met een ongelovige partner is getrouwd en dus een gezin vormt, heeft toch geen reden om te scheiden (1 Kor.7:13). Hij of zij doet er goed aan om God te vragen om kracht, zodat hij of zij in staat zal zijn om de ongelovige partner het evangelie voor te leven en zo mogelijk te winnen voor Jezus. Ons voorbeeld zal in ieder geval meer doen dan een preek. Gebed is ook heel erg noodzakelijk. Elke christen met een ongelovige partner, zou er zijn of haar prioriteit van moeten maken om voor zijn/haar partner dagelijks te bidden en zolang we bidden, zal God met hem of haar die nog niet gelooft bezig blijven. (Klik hier voor Deel 1)