Het Christelijk HuwelijkAdvies voor verliefden

God wil het beste voor ons in elk opzicht en op elk gebied van ons leven en ook wat betreft relaties tussen jongens en meisjes. Alhoewel we allemaal weten dat verliefdheid niet abnormaal is en het in de meeste gevallen iedereen wel een keer overkomt, is er ook een gevaar. Verliefdheid maakt namelijk dat je je gemakkelijker stort in een avontuur met veel onzekerheden en waar je vaak het eind niet van ziet. Men is vaak tijdelijk niet voor reden vatbaar, omdat men moeite heeft om dingen rationeel te zien. Het is beslist nog geen goede voedingsbodem voor een huwelijk, verliefdheid is namelijk nog geen echte liefde, maar het één zou wel moeten overgaan in het ander.

Verkering, hoe zit dat feitelijk?
Verkering is een tijd waarin je elkaar beter probeert te leren kennen, om daarna op een verantwoorde manier te beslissen of je met elkaar verder wil, om in de toekomst eventueel met elkaar trouwen. Natuurlijk zal niet iedere verkering uiteindelijk in een huwelijk overgaan, soms blijkt later dat je gewoon niet bij elkaar past. Verkering heeft als doel om dat uit te vinden en als het klikt, om naar elkaar toe te groeien totdat je het aandurft om met een 'Ja!' jezelf onlosmakelijk met de ander te verbinden. Het motief voor verkering moet wel goed zijn, namelijk om erachter te komen of die persoon bij jou past. Tegenwoordig zijn er genoeg die wel een poosje verkering willen, maar het feitelijk helemaal niet zo serieus nemen, men heeft wel verkering maar men wil zich eigenlijk nog lang niet binden. Soms ziet men verkering als een soort verovering, wil graag met hem of haar gezien worden om hun eigen zelfvertrouwen op te krikken. Maar vaak duren zulke oppervlakkige relaties niet lang en dit is absoluut niet wat God wil. Laten we niet vergeten dat als je verkering met iemand neemt, zijn de gevoelens van de ander daarbij betrokken. Je moet er dus zeker van zijn dat je het juiste motief hebt, want anders kwetsen we iemand en gekwetst worden zouden we zelf ook niet graag willen (Lees Lukas 6:31).

De Bijbel geeft ons een paar waarschuwingen voor wat betreft verkering.
1. Verkering met een ongelovige.
God waarschuwt ons, om als gelovige ons niet teveel aan een ongelovige te binden. Een christen gaat namelijk absoluut een gevaarlijke weg op, als hij of zij verkering neemt met een ongelovige (Lees 2 Kor.6:14-16). "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?"

We hebben in de loop van onze bediening, met heel veel mensen gesproken en waar het dit probleem betrof, kwam men vaak met de volgende opmerkingen: 'Maar misschien gaat mijn vriend of vriendin wel geloven?', 'Ik kan toch voor hem bidden?' en 'We kunnen er toch over praten?'
Ons antwoord is: 'Je kan natuurlijk wel tijdens een vriendschap over je geloof praten en voor iemand bidden, maar pas er wel voor op dat je vriend of vriendin geen christen wordt, alleen omdat jij dat bent en omdat men graag met jou verder. Dat is geen goede basis en dat zal ook op termijn geen stand houden'.
Sommigen hebben ons gezegd 'mijn vriend is een goede jongen (of meisje) en als we getrouwd zijn zal hij of zij zich wel bekeren'. Wel, wat is er mis met deze gedachte?
Het antwoord is: 'We worden in de Bijbel opgeroepen om mensen het evangelie te verkondigen en om hen op deze wijze tot Christus te brengen. We worden niet opgeroepen om eerst verliefd op hen te worden om hen zo tot Christus te brengen. Je kunt ook onmogelijk weten of jou vriend of vriendin zich wel zal bekeren'.

Zij die verliefd worden op een ongelovige moeten beseffen dat vriendschap met de wereld, vijandschap tegen God is, lees Jak. 4:4-5. Het feit dat men kiest voor een ongelovige partner, laat heel vaak al zien dat we zo verblind zijn, dat God niet meer op de eerste plaats komt. Het spreekwoord zegt niet voor niets 'liefde maakt blind'. Velen hebben zich laten verblinden door verliefdheid en zijn toch, een in Gods ogen, 'ongeoorloofd huwelijk' aangegaan met een ongelovige, met alle gevolgen van dien. Later als de verliefdheid voorbij is en er wellicht kinderen komen, wordt het moeilijker.

De vraag is, zal men later in het huwelijk nog de gelegenheid krijgen om de eventuele kinderen het evangelie uit te leggen en ook, zullen ze dan bereid zijn om Jezus te volgen, ook als één van de beide ouders daar geen voorbeeld in is? Wat zien ze? Terwijl de ene ouder bidt en de Bijbel leest, heeft de ander er geen deel aan. Heel vaak wordt het een eenzame weg voor de gelovige partner.

2. Hoe staat het met seks.
De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat geslachtsgemeenschap alleen binnen het huwelijk zuiver en goed is en buiten het huwelijk zondig is. Met elkaar naar bed gaan voordat je getrouwd bent, is dus duidelijk 'te ver' gaan (Hebr.13:4; 1Kor.7:9). God zelf plaatste seksueel verkeer binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Seksueel contact is de kroon op een huwelijksrelatie die je voor het leven aangaat. Het is duidelijk dat dit standpunt van seks binnen het huwelijk, in onze samenleving niet door iedereen wordt gedeeld. Maar de Bijbel maakt met de verhalen over o.a. Sodom en Gomorra en de verwijzingen naar de eindtijd duidelijk dat aan de seksuele gewoonten van een samenleving haar geestelijke gesteldheid is af te meten. Zorg dat het geen invloed op u heeft, maar dat u vrij zult blijven van deze dwingende macht.

God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van onreinheid. Laat u in ieder geval niet overweldigen door uw hartstocht en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen (Lees 1 Thes.4:3-5). Echte liefde houdt juist rekening met de ander en is ook bereid om te wachten. Als je vriend of vriendin niet kan wachten en zo nodig moet of anders niet met je verder kan, dan is de basis van je relatie al wankel. Seks mag nooit gebruikt worden als chantage middel om de ander te dwingen.