Evangelisch Nieuws

Huwelijk - Bijbelstudies - Bijbels Advies - Leiderschap


Maar voor u, die Mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid
opgaan en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen - (Maleachi 4:1,2).